Ministerská kontrola ve Slunečnici neodhalila pochybení

3/12 2019

Protokol Ministerstva práce a sociálních věcí o inspekci, která prověřovala kvalitu poskytování sociálních služeb v Domově Slunečnice Ostrava, je už hotov. Kontrola následovala po odvysílání série reportáží redakce Seznam Zprávy popisujících nevhodné chování personálu ke klientům.

Ministerská kontrola ve Slunečnici neodhalila pochybení

Domov Slunečnice Ostrava. Foto: www.domovslunecnice.ostrava.cz

Zjištěna nebyla žádná závažná pochybení, naopak, zařízení za kvalitu poskytované péče získalo 43 z celkově možných 45 bodů. Bez ohledu na to město Ostrava jako zřizovatel domova zavádí opatření, která by měla zamezit jakémukoliv případnému porušování práv klientů nebo snižování jejich důstojnosti, a další chystá.

Od 2. prosince má ředitel domova Radek Baran každé pondělí v době od 14.30 do 16.30 hodin vyhrazený čas pro klienty, jejich blízké i zaměstnance pro řešení jejich námětů, problémů nebo stížností. Hned první možný termín využili pro setkání s ředitelem Baranem tři zaměstnanci zařízení. Od přelomu listopadu a prosince je pro klienty, jejich rodinné příslušníky a zaměstnance domova k dispozici nově i psycholog. Jeho poradna bude v domově fungovat až do února příštího roku třikrát týdně vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Případné problémy bude pomáhat řešit průběžně, na závěr pak připraví zprávu, v níž navrhne další opatření. Pokud se jeho působení v domově osvědčí, město zváží prodloužení této služby.

V domově se v nejbližších dnech zvýší počet schránek důvěry, do nichž mohou klienti i zaměstnanci vkládat své připomínky i anonymně. Od července v domově platí přehlednější a striktnější etický kodex. Zvýšila se také intenzita interních křížových kontrol z jedné až na tři kontroly měsíčně, které probíhají bez ohlášení, a to i ve večerních hodinách a o víkendech. Po dohodě ukončily pracovní poměr v domově pečovatelka 1. pobytového patra budovy D1 a vedoucí sociálně zdravotního útvaru.

Zveřejněné záběry nezaznamenávají žádné případy nevhodného chování personálu vůči klientům, které by se staly přímo během více než půlročního působení investigativních novinářů uvnitř domova. Všech šest případů, na které reportáže poukazují, se vztahuje k již relativně vzdálenému období let 2011 až 2018.

„Po odvysílání reportáží jsme se zabývali každým medializovaným příběhem klientů domova jednotlivě. Přes upřímnou snahu o jejich objektivní posouzení se nám nepodařilo jednoznačně prokázat, že by se skutečně staly tak, jak byly v reportáži popsány, to je s hrubým nebo jinak nedovoleným nebo nevhodným chováním personálu vůči klientům. Rozhodně však nechceme záležitost bagatelizovat nebo zametat pod koberec, protože na druhé straně nemůžeme ani s jistotou potvrdit, že se tyto případy nestaly, anebo že se nestaly jiné podobné případy v jiném čase a na jiném místě. Proto jsme se znovu zamysleli nad fungováním péče o seniory v našem městě a cítíme povinnost nastavit systém ve všech našich zařízeních tak, aby podobná rizika eliminoval a také aby se měli klienti nebo jejich blízcí na koho obrátit v případě, že by se jim děla nějaká újma. A to bez obav z toho, že by se jejich případné stížnosti mohly obrátit proti nim," řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Primátor Ostravy Tomáš Macura již vyzval rodinné příslušníky a další blízké osoby klientů Domova Slunečnice, ale i dalších obdobných sociálních zařízení města Ostravy, aby se přihlásili se svými svědectvími, pokud se setkali s případy nevhodného chování personálu k jejich blízkým.

Město nyní zpracovává výsledky anonymní ankety spokojenosti se službami, kterou nechalo v minulých dnech udělat mezi klienty, jejich rodinami i zaměstnanci domova. Výsledky bude mít k dispozici v horizontu dvou týdnů. Současně se zpracovávají výstupy kontroly hospodaření Domova Slunečnice, kterou v zařízení provedl v uplynulých dnech odbor interního auditu a kontroly magistrátu.

Město Ostrava i vedení domova pro seniory se již zabývají i novými podněty, které přicházejí po odvysílání reportáže s výzvou. V blízké době bude rovněž zadáno šetření ohledně spokojenosti s kvalitou péče ve všech zařízeních pro seniory provozovaných městem. Průzkum, který provede vybraná externí agentura, umožní porovnat tato zařízení mezi sebou a diagnostikovat případné odchylky v kvalitě poskytovaných služeb.

V Domově Slunečnice Ostrava pokračuje kontrola Oblastního inspektorátu práce Ostrava. Šetření na místě provádí z vlastního podnětu také Policie České republiky.