Mezinárodní den archivů 2024 – pozvánka do Archivu města Ostravy

7/6 2024

Dovolte nám pozvat k Mezinárodnímu dni archivů, v jehož rámci připravil Archiv města Ostravy 11. června 2024 zajímavý program. Akce se uskuteční od 9 do 16 hodin. Návštěvníci budou moci v badatelně zhlédnout výstavu, připomínající události, kterými Ostrava žila v roce 1924 a připomene tak opět oslavy sta let Velké Ostravy. 

Mezinárodní den archivů 2024 – pozvánka do Archivu města Ostravy

Grafický plakát k Mezinárodnímu sni archivů v Ostravě. Autor: MMO

Namátkou lze zmínit například zahájení stavby Nové radnice, návštěvu prezidenta T. G. Masaryka ve městě. Ostravu však neminuly ani události tragické, mezi nimi například zřícení mostu v Kunčicích či výbuch dynamitu v Heřmanicích. Ostravský archiv připravil na tento den komentované prohlídky depozitářů, fotografické a knihařské dílny, workshopy i exkurze.

Zajímá Vás práce knihaře nebo jak před lety vznikala fotografie? Veřejnost se v průběhu akce může seznámit s ukázkami práce knihaře – restaurátora, ve fotografické dílně bude připravena komentovaná výstava historické fotografické výbavy-fotoaparáty, stativy, skleněné desky, zvětšováky, fotopapíry. Archivní fotografka návštěvníky seznámí s procesem tvorby fotografie. Pro nejmenší neschází hravá dílnička.

Archiv města Ostravy oslavil vloni sté narozeniny a je cennou pokladnicí historie města. Další informace v odkazu https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/archiv-mesta-ostravy-byl-zalozen-pred-sto-lety, video https://www.youtube.com/watch?v=7Eq0LvDGde0. V archivu je uloženo také nejstarší dochované moravskoostravské pečetidlo, které letos slaví 360. narozeniny.

Právo pečetit své listiny však Moravská Ostrava měla již odedávna, neboť ve fondech Archivu města Ostravy se nalézá pergamenová, německy psaná listina z 11. listopadu 1426 s nejstarší dochovanou městskou pečetí. Je na ní vyobrazen znak města Moravské Ostravy v podobě gotického štítu, v němž je doleva kráčející osedlaný kůň se třmeny, uzdou i ohlávkou. Avšak pečetidlo k této pečeti se nedochovalo. Dne 17. února 1570 je datováno privilegium olomouckého biskupa Viléma Prusinovského, kterým městu Moravské Ostravě udělil prestižní právo pečetit červeným voskem. Obdržené právo bylo uznáním městské radě za rozvoj města a znamenalo zvýšení prestiže a vážnosti ostravského práva v druhé polovině 16. století. Město používalo červeného vosku k pečetění důležitých listin, které se týkaly dědictví, dluhů, sporů o hranice a smluv. Jinak pečetilo obyčejným včelím voskem. Tato významná událost z právního hlediska byla důvodem k pořízení nového, honosnějšího pečetního typáře. Město si nechalo zhotovit hned pečetidla dvě – větší a menší, jak to ostatně vyžadoval nárůst městské úřední agendy.