Městské zásahy oslovily veřejnost

10/12 2013

Zhruba od srpna do poloviny listopadu měli Ostravané možnost navrhnout různá vylepšení veřejných prostranství ve městě v rámci projektu Městské zásahy Ostrava 2013. Z 58 zaslaných návrhů vzešla pozoruhodná výstava, kterou od úterý 10. prosince nabízí multižánrové centrum Cooltour na Černé louce, poté se má přesunout do foyer Nové radnice.

Městské zásahy oslovily veřejnost

Návrh tržnice na Masarykově náměstí v centru Ostravy.

Nejčastěji zmiňovanými místy se stalo Masarykovo náměstí a Frýdlantské mosty, ale také například Kostelní ulice či Nová Karolina. Některé návrhy na vylepšení určitých lokalit pracovaly spíše s nadsázkou, a tak se objevil také nápad postavit na Masarykově náměstí bazén či přesunout do Nové Karoliny sídlo parlamentu či vlády. Do projektu se nejčastěji zapojili studenti architektury nebo přímo architekti, laickou veřejnost reprezentovalo několik občanů. Nápad zřídit městskou tržnici na Masarykově náměstí není ojedinělý. Multifunkční komplex s tržnicí, obchůdky, službami či restauracemi navrhuje už druhá generace Ostravanů i odborníků. Pokud by na proluce náměstí stál nový objekt jakékoli úřední instituce, znamenalo by to však další umrtvení centra v noci i o víkendech.

Podle hlavního architekta města Cyrila Vltavského, který je projektem nadšen, by měli lidé více naslouchat architektům a opačně, vzájemná informovanost by mohla skutečně městu přinést dobré nápady a následná zlepšení veřejných prostor co do vzhledu i účelnosti, protože lidé výrazně pomohli zmapovat, ve kterých lokalitách má město slabiny.