Městská policie opět značí kola a koloběžky syntetickou DNA

10/6 2023

Ostravští strážníci na ostravských cyklostezkách pokračují v bezplatném značení jízdních kol a koloběžek syntetickou DNA. V domácnostech hendikepovaných občanů pak označí touto metodou i jejich kompenzační pomůcky.

Městská policie opět značí kola a koloběžky syntetickou DNA

Ilustrační foto. Autor: MPO

Od června začnou ostravští strážníci opět značit jízdní prostředky syntetickou DNA. Jde o unikátní metodu a toto značení je jedním z nejmodernějších prvků situační prevence majetkové trestné činnosti, kterou ostravští strážníci využívají nejen ke značení jízdních prostředků, ale i kompenzačních pomůcek.

Projekt forenzního značení syntetickou DNA zajišťují strážníci naší městské policie od roku 2013. Za tu dobu strážníci označili téměř pět tisíc jízdních kol či koloběžek obyvatel města Ostravy. Kompenzační pomůcky byly označeny ve sto padesáti případech. Lépe si zabezpečit majetek mohou letos ale i další lidé, pakliže využijí možnosti značení jízdních kol, které poskytne městská policie opět zdarma. Účast obyvatel v rámci preventivních projektů je zásadní, díky zodpovědnému přístupu jednotlivce lze mnohdy omezit příležitosti k páchání protiprávního jednání a zvýšit riziko pro jeho pachatele,“ uvedl primátor Jan Dohnal.

Na jízdní kolo, koloběžku nebo kompenzační pomůcku se nanese netoxická látka obsahující roztok lepidla, UV složky a mikrotečky se specifickým kódem. Výjimečná je také tím, že na označeném předmětu není nátěr pouhým okem viditelný a odhalit jej lze až pod ultrafialovým světlem.

Takto označená jízdní kola, koloběžky a kompenzační pomůcky jsou evidovány v databázi Městské policie Ostrava a také v mezinárodní databázi výrobků REFIZ (registr forenzního identifikačního značení). Tato dokumentace jízdního kola pomáhá Policii ČR získat dostatek informací v případě odcizeném označeného předmětu.

Označené jízdní kolo, koloběžka nebo kompenzační pomůcky jsou rovněž vyznačeny viditelnou nálepkou s informací o provedení značení syntetickou DNA.

„Jedním z prvořadých úkolů městské policie je ochrana osob a majetku a za tímto účelem využívají strážníci i celou řadu moderních metod. Jednou z nich je pak značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA. Samotná metoda sice zcela nezabrání odcizení jízdního kola, koloběžky či kompenzační pomůcky, ale díky jejímu označení může potencionálního pachatele od samotné krádeže odradit. Pokud již však ke krádeži dojde, pak v případě vypátraní odcizené věci výrazně usnadňuje její identifikaci a navrácení právoplatnému majiteli,“ dodává ředitel Městské policie Ostrava Miroslav Plaček.

Nejbližší značení se uskuteční ve středu 14. června od 14 do 17 hod. v Moravské Ostravě v Komenského sadech poblíže restaurace Dámy Pyková. Další proběhne v sobotu 24. června od 8.30 do 12 hod. a od 14 do 17 hod. v Bělském lese poblíže turistického přístřešku u restaurace Dakota.

Na všechny termíny je nutné se telefonicky objednat v pracovních dnech na telefonním čísle 720 735 125.

Kompenzační pomůcky pak strážníci značí po přechozí telefonické dohodě přímo v domácnostech hendikepovaných a imobilních občanů Ostravy, případně přímo u klientů ve stacionářích či obdobných zařízeních sociální péče. 

Bližší informace, podmínky, konkrétní termíny a místa značení lze rovněž nalézt na webových stránkách Městské policie Ostrava v sekci Časté dotazy – Evidence a značení předmětů.

Značení jízdních prostředků a kompenzačních pomůcek realizují strážníci zcela zdarma. Projekt forenzního značení syntetickou DNA je financován z prostředků Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostrava.