Městská nemocnice má nové plicní oddělení

14/11 2012

Náměstkyně primátora města Ostravy Simona Piperková, hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák a primář plicního oddělení Radovan Kozel dnes ráno za účasti mnoha dalších hostů slavnostně přestřihli pásku rekonstruovaného pavilonu, do nějž se přestěhovalo plicní oddělení Městské nemocnice Ostrava, která je druhou největší příspěvkovou organizací města.

Městská nemocnice má nové plicní oddělení

Na snímku zleva Miroslav Novák, Simona Piperková a Radovan Kozel při slavnostním přestřižení pásky. FOTO: Jiří Zerzoň

Bývalé plicní oddělení se muselo vystěhovat ze staré budovy do jednopodlažního pavilonu, který byl postaven v roce 1947 jako dočasný a provizorní přístřešek pro ortopedii. Po náročné rekonstrukci a modernizaci za pouhých 62 dnů tu nyní začíná veřejnosti sloužit odborný personál v nových, kvalitních podmínkách, což dokazuje, že i ze starších prostor lze vybudovat zařízení na profesionální úrovni. Pacientům plicní oddělení poskytuje moderní diagnostiku, včetně vyšetření bronchoskopického a vyšetření ve funkčně-diagnostickém komplementu, společně s nabídkou komplexní péče ve spolupráci s interními, chirurgickými a rehabilitačními obory nemocnice. Pracoviště tvoří tři odborné plicní ambulance, dále ambulance funkční diagnostiky, ambulance bronchologie, ambulance kalmetizace (očkování proti tuberkulóze) a Centrum léčby závislosti na tabáku.

„Od roku 2009 už se v nemocnici rekonstruovala celá řada objektů, městská nemocnice je stále modernější. Přibyla modernizace mnoha oddělení jako například hemodialýzy, začátkem října začala sloužit pacientům i personálu vlastní modernizovaná kuchyně a jídelna, což představuje snížení nákladů na gastro služby. Naše nemocnice má také už pět specializovaných akreditovaných center, výhledově by se měla realizovat výstavba nového traumacentra, aby nemocnice neztratila konkurenceschopnost a ještě více se zvýšila kvalita péče o pacienty. Děkuji jménem zřizovatele vedení i celému personálu nemocnice za kvalitní práci, díky níž služeb městské nemocnice využívá stále více pacientů,“ řekla při slavnostním otevření náměstkyně ostravského primátora Simona Piperková.

Náklady na rekonstrukci plicního oddělení nemocnice dosáhly 22 milionů korun, z 80 % procent je hradil zřizovatel nemocnice, jímž je statutární město Ostrava. „Naše nemocnice v současné době prochází nejrozsáhlejší modernizací. Tato by nebyla možná bez zájmu a podpory zřizovatele,“ konstatoval ředitel nemocnice Tomáš Nykel.

Městská nemocnice Ostrava je mimo jiné jednou z 21 nemocnic v celé ČR, která má jistotu smluv se zdravotními pojišťovnami bez omezení poskytované zdravotní péče. Každým rokem se zvyšuje počet pacientů, například nárůst hospitalizovaných ve srovnání s referenčním obdobím roku 2010 činí 6,5 %, počet operovaných pacientů se rovněž zvýšil o 6 %.