Městská nemocnice léčí střevní záněty moderními metodami

12/2 2019

Interna Městské nemocnice Ostrava získala statut Centra biologické léčby idiopatických střevních zánětů, který jí udělila Česká gastroenterologická společnost.

Městská nemocnice léčí střevní záněty moderními metodami

Městská nemocnice Ostrava. Foto: MMO

Interna Městské nemocnice Ostrava se od 80. let 20. století specializuje na gastroenterologii a věnuje se péči o pacienty s idiopatickými střevními záněty (ISZ), mezi které patří Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida.

Tato chronická zánětlivá onemocnění, která postihují hlavně tenké a tlusté střevo, se projevují úpornými průjmy. Dojít může k střevním komplikacím – zúžením střev, píštělím, abscesům a také komplikacím v oblasti kůže, očí a kloubů. K léčbě se používají protizánětlivé léky (aminosalicyláty, kortikosteroidy, imunosupresiva), umělá výživa a antibiotika. Pokud je tato léčba neúspěšná, nebo v případě některých komplikací, je nutná biologická léčba.

„Do loňského roku jsme byli schopni poskytovat pacientům s idiopatickými střevními záněty péči od gastroenterologické po chirurgickou s výjimkou biologické léčby, ke které jsme byli nuceni pacienty odesílat do center biologické léčby. Díky tomu, že jsme získali statut Centra biologické léčby idiopatických střevních zánětů, máme k dispozici úplné spektrum léčebných postupů. Od zisku statutu jsme zahájili biologickou léčbu u pěti pacientů,“ řekl primář Interny Jan Šmíd.

Léčba probíhá dlouhodobě v horizontu několika let a spočívá v opakovaném injekčním nebo infuzním podávání léku, nejčastěji v ambulantním režimu. V průběhu léčby je pacient sledován, jestli nedochází k rozvoji komplikací.

 „Velké poděkování patří bývalému primáři oddělení Milanu Kremerovi a mým kolegům lékařům Petru Kovalovi a Ivě Lerchové. Bez jejich dlouhodobé snahy o zisk statutu, která byla korunována úspěchem, bychom museli pacienty stále odesílat mimo naši nemocnici,“ dodal primář Interny Jan Šmíd.