Město zřídí bezbariérový přístup ke stezce u Ostravice

15/5 2019

Na pravém břehu řeky Ostravice u Sýkorova mostu vznikne bezbariérový přístup od Bohumínské ulice ke stezce nad řekou. Na moravském břehu pak o něco později další visuté terasy.

Město zřídí bezbariérový přístup ke stezce u Ostravice

Slezský břeh Ostravice se mění v příjemné místo pro odpočinek a procházky. Vizualizace: MMO

„Oblast pravého břehu řeky Ostravice se postupně mění v příjemné, kultivované místo. Svah u památníku byl vyčištěn, odborníci provedli ořezy stromů a zeleň doplnily nově vysazené listnaté i jehličnaté stromy, keře, trvalky, kvalitní trávník a další rostliny. Nedaleká loděnice nabízí komplexní zázemí pro vodáky. Nábřeží láká také workoutovým hřištěm a zajímavým mobiliářem,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

U mostu Miloše Sýkory vznikne  bezbariérové napojení, aby se maminky s kočárky nebo vozíčkáři dostali ke stezce nad řekou. Vybudována bude také vyhlídková plošina a stupňovité terasy se schodištěm. Práce za 13,5 milionu korun budou probíhat od května do srpna letošního roku.

Na slezském břehu řeky již byl umístěn nový mobiliář, který sestává z laviček a odpadkových košů podél celé stezky, designových lehátek na vybraných místech a piknikových setů a workoutového hřiště u budovy loděnice. Součástí projektu byla také revitalizace zeleně  a oprava mostního pilíře. Ten slouží jako vyhlídka a odpočinkové místo. Zkolaudován byl letos v lednu a jeho oprava zahrnovala vydláždění nástupní plochy a propojení na stávající pěší komunikaci/cyklostezku při použití původních materiálů vyzdívaných konstrukcí – žulových bloků, tak jak je tomu u jeho protější části na moravské straně.

Do této lokality bylo vysazeno již více jak 150 listnatých i jehličnatých stromů, přibyly nové okrasné keře, trvalky, kapradiny, traviny a cibuloviny do záhonů. Výsadba bude po dokončení stavebních prací pokračovat v rámci stavby terasovité vyhlídky u Sýkorova mostu  na podzim letošního roku. V září na ni naváže rekonstrukce vodáckého mola pod loděnicí v bermě řeky. Celkové náklady projektu Revitalizace okolí řeky Ostravice slezského i moravského břehu jsou 82,9 milionu korun včetně DPH.

„Příští rok na jaře budeme pokračovat rekonstrukcí moravského břehu, kde počítáme s vybudováním další visuté terasy, navýšením nábřežní zdi, oddělením cyklostezky od chodníčku pro pěší, a s celkovou úpravou povrchů a komunikací v lokalitě za zhruba 53 milionů korun,“ dodala náměstkyně Kateřina Šebestová.