Město začíná jednat se zájemcem na rozšíření Technologického parku v Pustkovci

29/2 2024

Zástupci města začínají jednat o podmínkách kontraktu na prodej lokality, která rozšíří areál Technologického parku v Ostravě-Pustkovci. Rada města na svém druhém únorovém zasedání rozhodla zahájit jednání na koupi nemovitých věcí se společností CTP Invest, spol. s. r. o.

 

Město začíná jednat se zájemcem na rozšíření Technologického parku v Pustkovci

Budovy ve stávajícím Vědecko-technologickém parku Ostrava v Pustkovci. Foto: Jiří Zerzoň

Zastupitelstvo města na svém zářijovém jednání rozhodlo o záměru prodat pozemky, o celkové výměře 14 397 m2, na kterých bude realizována výstavba další budovy T-Parku. Výzva pro podání nabídek byla zveřejněna od září loňského roku a zájemci mohli své nabídky na odkup podávat do 29. prosince loňského roku. „Město v uvedeném termínu obdrželo nabídky dvou zájemců,“ uvedla Hana Tichánková, náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a územní plánování a stavební řád. „Na pozemcích vyroste nová budova, která bude nabízet více než 24 tisíc m2 celkové užitné plochy, z čehož 17,5 tisíc m2 budou plochy administrativní a prototypových dílen. Prototypové dílny představují zkušební místnosti, technologické dílny, laboratoře a podobně,“ doplnila Hana Tichánková.

Celková zastavěná plocha nepřesáhne výzvou vymezených 6 tisíc m2 a vzhledem ke svažitému terénu bude objekt částečně zapuštěn. „O výsledcích jednání nelze dopředu spekulovat, ale nabídka uchazeče předpokládá výstavbu po dobu 36 měsíců od koupi nemovitosti. Dojde tak k poměrně rychlému doplnění multifunkčních prostor, sloužících celému spektru klientů T-Parku provádějících výzkumnou a inovační činnosti,“ komentovala náměstkyně Hana Tichánková. Projekt bude respektovat zajištění průchodu územím do Porubského lesoparku, bude vybudována veřejně přístupná příjezdová komunikace, budou vybudovány parkovací kapacity. Celá tamější pustkovecká oblast je zaměřena na podporu komerčně orientovaného vědeckého a technologického výzkumu, průmyslového osvojování výsledků výzkumu, inovace výrobků a služeb a rozvoje podnikání v našem městě. O uzavření kupní smlouvy bude, po dohodnutí konkrétních podmínek, na některém ze svých jednání, rozhodovat opět zastupitelstvo města.

Město Ostrava iniciovalo v roce 1997 založení Vědecko-technologického parku Ostrava v Ostravě-Pustkovci. V areálu o rozloze cca 10 hektarů se městu podařilo v Moravskoslezském kraji vybudovat největší fyzickou infrastrukturu pro vědecký a technologický výzkum, inovace a hi-tech technologie s úzkou vazbou na akademickou sféru. Aktuálně se jedná o téměř 11 tisíc m2 kancelářských ploch, laboratoří a dílen, spravovaných nástupcem Vědecko-technologického parku Ostrava, kterým je od roku 2017 Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC). Vedle stávajících multifunkčních budov PIANO (I), TANDEM (II), TRIDENT (III), VIVA (IV), ve kterých je umístěno výše zmíněné, technické a administrativní zázemí areálu, jsou zde k dispozici další rozvojové plochy určené pro znalostně náročné hospodářské aktivity s vysokou přidanou hodnotou.