Město pomůže řešit menstruační chudobu na základních školách

20/2 2024

Složitou situaci mnohých dívek, které především z finančních důvodu mají problémy se zajištěním nezbytných a vhodných menstruačních pomůcek v době školní výuky, pomůže nyní řešit město. Ostrava připravila naprosto unikátní program, nabízející účinnou pomoc těmto dívkám, v podobě možnosti poskytnutí hygienických pomůcek v době školní výuky.

Město pomůže řešit menstruační chudobu na základních školách

Ilustrační foto. Autor: MMO

V rámci tohoto projektu není ambicí města hledat plošné řešení tzv. menstruační chudoby, nýbrž v tuto chvíli zacílit pomoc potřebným dívkám, navštěvujícím druhý stupeň základních škol. Ostrava vyčlenila v rámci podpory prorodinné politiky ze svého rozpočtu pro rok 2024 finanční prostředky ve výši 0,5 milionu korun na nákup hygienických potřeb (menstruačních vložek), které budou distribuovány do škol, jež o tuto pomoc pro své žákyně projevily zájem.

Při návrhu tohoto projektu jsem se inspiroval zkušenostmi s řešením menstruační chudoby v některých západních zemích a situaci jsem konzultoval i s pedagožkami našich základních škol. Ty mi potvrdily, že se na ně často obracejí dívky, kterým dle svých možností poskytují hygienické potřeby, jež pořizují z vlastních prostředků. Návrhem řešení jsem se pak zabýval skutečně obšírně, oslovili jsme všechny školy na území města, jejichž zřizovateli jsou městské obvody, pečlivě jsme analyzovali statistické údaje a co do vhodnosti pořizovaných hygienických pomůcek jsem jejich výběr konzultoval i s panem primářem gynekologicko-porodnického oddělení. Smyslem tohoto projektu je především poskytnout dívkám pocit jistoty, že bez ohledu na jejich sociální status naleznou v případě potřeby v naprosto standardním režimu snadné řešení jejich problému. Což jistě přispěje k posílení   jejich vnitřní pohody, vyrovnanosti a tím i duševního zdraví. A možná i ke snížení absence dívek ve výuce z důvodu nedostupnosti vhodných hygienických potřeb a snad trochu i také k odtabuizování samotné menstruace z podvědomí společnosti,“ vysvětlil Zbyněk Pražák, náměstek primátora.

V uplynulých měsících odbor sociálních věcí a zdravotnictví zajistil na základních školách s druhým vzdělávacím stupněm, zřizovaných městskými obvody, dotazníkové šetření, přičemž z 55 těchto škol projevilo zájem o tuto pomoc pro své žákyně 37 z nich napříč celým městem. Následovalo vyhlášení výběrového řízení, vítězný dodavatel pak do konce prvního čtvrtletí letošního roku zajistí dodání hygienických potřeb do jednotlivých škol ve stanoveném množství odpovídajícím počtu dívek z cílové věkové skupiny.  Při poskytování menstruačních pomůcek dívkám je striktně pamatováno na zachování jejich naprosté anonymity.  Ve spolupráci s řediteli škol bude tento projekt následně vyhodnocen, aby zjištěná data mohla být využita při zvažování rozsahu jeho pokračování pro další období.