Město podpoří cizojazyčnou výuku

30/3 2022

Ostrava přispěje částkou 7,76 milionů korun na cizojazyčnou výuku ve městě v novém školním roce 2022/2023. Rozhodli o tom zastupitelé na posledním zasedání.

Město podpoří cizojazyčnou výuku

Ilustrační foto. Autor: MMO

Program podporuje aktivity spojené s cizojazyčnou výukou od předškolního až po střední stupeň vzdělávání v Ostravě. Peníze jsou určeny k úhradě poplatků za mezinárodně uznávané jazykové zkoušky žáků, ke vzdělávání pedagogů v souvislosti se zvýšením jejich kompetencí pro výuku cizích jazyků, ale také na pořízení učebních pomůcek, souvisejících s cizojazyčnou výukou, stejně jako k úhradě mzdových nákladů lektorů a rodilých mluvčích. Žádosti lze podávat v termínu od 25. dubna 2022 do 8. května 2022.

 

„Cizojazyčnou výuku podporujeme dlouhodobě, neboť jazykové kompetence jsou zásadní v mnoha oblastech života. Pedagogové pozitivně hodnotí možnost pořízení moderních učebních pomůcek, stejně jako vzdělávání, dále eventualitu různých vlastních jazykových projektů, soutěží, workshopů a dalších aktivit. Ředitelé škol pak vítají i možnost uplatnění rodilých mluvčích při výuce. Možností je zkrátka celá řada, snažíme se pomoci zlepšit znalost jazyků co nejefektivnějším způsobem,“ doplnila náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Detailní informace k dotaci naleznou zájemci na webu talentova.cz. Program je zaměřen na metodickou a jazykovou podporu výuky cizích jazyků a na podporu rozvoje bilingvní výuky, výuky formou obsahově a jazykově integrovaného učení CLIL (Content and Language Integreated Learning). Peníze budou poskytovány na projekty realizované ostravskými školami od 1. července 2022 do 30. června 2023.