Město Ostrava vyhlásilo „své“ Dobrovolníky roku

1/12 2011

U příležitosti Evropského roku dobrovolnictví 2011 a Mezinárodního dne dobrovolní-ků byl dne 1. prosince slavnostně v Radnici města Ostravy udělen pamětní list „Dobrovolníka roku“ za práci v oblasti sociálních služeb a volnočasových aktivit. Zástupci ostravských dobrovolnických organizací nominovali na tento titul celkem 8 lidí, kterým ocenění předal náměstek primátora Martin Štěpánek.

Město Ostrava vyhlásilo „své“  Dobrovolníky roku

K foto: Jednou z oceněných byla Eva Adamovičová, která svůj volný čas věnuje osamělým seniorům

Martin Štěpánek v úvodu setkání vyzdvihl cennou devizu, jíž je čas, který člověk věnuje jako pomoc svému bližnímu. V ostravských dobrovolnických organizacích je zapojeno téměř 1 800 lidí, kteří takovou nezištnou pomoc poskytují. Z nich vybraly organizace pro ocenění několik z nich, poděkování však patří všem dobrovolníkům. Toto ocenění má rovněž zviditelnit dobrovolnické organizace a jejich činnost, kterou vykonávají ve prospěch potřebných občanů města.

Nominované navrhla a vybrala tato občanská sdružení: Občanské sdružení ADRA – dobrovolnické centrum Ostrava, Charita Ostrava – dobrovolnické hnutí, Charita Ostrava - dobrovolnické hospicové hnutí, Senior servis Ostrava – společníci osamělých seniorů, občanské sdružení S.T.O.P., SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Slezská diakonie a YMCA Ostrava-Poruba.

Součástí setkání bylo také divadelní představení – pantomima s názvem „RUCE“, kterou předvedla divadelní skupina dobrovolníků z Gymnázia v Českém Těšíně s názvem Kontakty, která dlouhodobě spolupracuje se sociální službou Eben Ezer.

Poté převzalo osm nominovaných z rukou náměstka Martina Štěpánka pamětní list, malý dárek, skleněný artefakt a kytici.

 

Oceněni byli tito dobrovolníci:

Jana Polášková, nominace: Občanské sdružení ADRA – dobrovolnické centrum Ostrava. Paní Polášková hraje na hoboj v operním orchestru NDM, zároveň je lektorkou Múzické školy v Ostravě-Mar. Horách, kterou navštěvují děti zdravé i děti s postižením.  Dobrovolnictví se věnuje od roku 2007. Každý týden dochází do dětského centra Domeček, kde nabízí dětem náruč, objetí a snaží se vybudovat si s nimi vztah. Zpívá s nimi, hraje si. Pro svou činnost našla pochopení u manžela i dvou dcer, mladší z nich s ní do Domečku po dobu dvou let docházela. „Jako rodič jsem tak mohla předat zkušenost, že dobrý skutek můžeme udělat kdykoliv, i bez prostředků, stačí nabídnout svůj čas a své srdce,“ říká Jana Polášková. 

 Jolana Oravcová, nominace: Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové hnutí. Dobrovolnickou činnost paní Jolana vykonává pravidelně 3 roky. Služba v hospici je velmi psychicky náročná. Obdivuhodná je radost a štěstí paní Jolany z toho, že může dotykem, pohlazením či jen jako pozorný a vnímavý posluchač být nablízku, když srdce bolí, tělo churaví, ale duše stále touží být milovaná. Při návštěvách v hospici pro paní Jolanu neexistuje pojem času. Její služba naplňuje základní principy hospicové péče a reaguje na lidské potřeby, kdy pohled prosí třeba jen o přítomnost další lidské bytosti. Kromě individuálního setkávání s pacienty v Hospici sv. Lukáše pomáhá také při přípravě a organizaci různých akcí pro zdejší pacienty (např. grilování, setkání). 

Věra Polášková, nominace: Charita Ostrava – dobrovolnické hnutí. Učitelka Věra Polášková se věnovala logopedii a dětem 30 let, z toho intenzivně pomáhala v Charitě Ostrava 3 roky jako dobrovolnice. Za tyto tři roky pomohla mnoha dětem s jejich logopedickou vadou v době, kdy tato činnost nebyla ještě ve školách podporována. Vždy byla ochotná a velice vstřícná. (Nyní již dobrovolnickou činnost nevykonává, je v důchodu). 

Eva Adamovičová, nominace: Senior servis Ostrava – společníci osamělých seniorů. Dobrovolnictví se věnuje téměř 7 let. Dochází do Domovů pro seniory a svým klientům věnuje mnoho ze svého volného času. Je milá, obětavá a vždy připravena pomoci. Má i své koníčky, které využívá ve své činnosti. K nim patří i psaní příběhů. „Chodím na návštěvy pravidelně 2-3krát týdně ke dvěma klientkám a když vidím, jak ta „moje“ paní na mě čeká, že se těší na procházku venku, nebo posezení a popovídání u kafíčka, mám radost. A mám radost z toho, že jsem si dokázala přeorganizovat svůj volný čas tak, abych na návštěvu mohla přijít.  Jsem obohacena pocitem, že jsem dokázala přemoci obavy a ostych a dělám něco dobrého pro druhého člověka,“ říká Eva Adamičová. 

Daniel Bednář, nominace: občanské sdružení S.T.O.P. S touto organizací Daniel Bednář spolupracuje jako dobrovolník od roku 2009. Věnuje se doučování dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Na děti si vždy nachází čas, i když to je mimo domluvený termín. Pomáhá dětem i při přípravě na opravné a maturitní zkoušky, pod jeho vedením byly děti vždy úspěšné. Jeho činnost je pro organizaci a děti velmi přínosná a k nezaplacení. 

Marie Balážová, nominace: SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. Dobrovolnickou činnost vykonává v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v pobočce v Ostravě - Porubě 2 roky.  Aktivně se zapojuje do všech činností, účastní se akcí a podílí se na jejich organizaci.  Její přítomnost při výtvarných a jiných pracovních činnostech je mnohdy nezastupitelná. Vnáší do zařízení nové nápady a myšlenky. Paní Balážová má schopnost navázat kontakt s klienty, komunikovat s nimi, citlivě vnímat klientův aktuální fyzický a psychický stav a podle toho přizpůsobovat aktuální náplň činností. Právě těchto kvalit si na dobrovolnici personál cení. V nízkoprahovém týmu je nezastupitelnou pomocnicí. 

Jan Richter, nominace: Slezská diakonie. Přišel do střediska Siloe 26. 4. 2011. Přesto, že zde svou činnost nevykonává příliš dlouho, vedení střediska oceňuje jeho vstřícné jednání, ochotu pomoci, trpělivost a empatický přístup k seniorům s poruchami paměti.  Pan Richter byl do střediska Siloe přijat jako dobrovolník, který pomáhá při drobných úpravách a opravách prostor. Služba ve středisku je určena seniorům s poruchami paměti (převážně s Alzheimerovou chorobou nebo vaskulární demencí), jedná se o velmi náročnou práci. 

Tereza Hyklová, nominace: YMCA Ostrava-Poruba

Studentka Tereza Hyklová byla dlouholetou členkou rock-popového sboru mládeže s názvem Tensing Centrum. Tensing je volnočasovou aktivitou pro dospívající mládež.  Zhruba před rokem se Tereza Hyklová stala dobrovolníkem v této organizaci a přijala roli hlavní vedoucí Tensingu Centrum se všemi povinnostmi a nároky. Tensing Centrum pod jejím vedením vzkvétá, což je výsledkem jejího nadšení a pečlivého a intenzivního přístupu k práci. Terka se aktivně zapojila i do jiných akcí, které sdružení YMCA Ostrava-Poruba pořádá. „Oceňujeme její ochotu dlouhodobě a pravidelně využívat svůj talent, schopnosti i charakterové vlastnosti ve prospěch druhých. Je skvělé mít v týmu člověka, na kterého se můžeme 100% spolehnout,“ je psáno v návrhu na ocenění.