Město Ostrava pomůže neziskovému sektoru

5/5 2020

Poté, co město v březnu a dubnu podalo pomocnou ruku drobným ostravským podnikatelům a firmám, připravilo speciální program i pro ostravské neziskové organizace.

Město Ostrava pomůže neziskovému sektoru

Ilustrační foto. Archiv MMO

„Tyto organizace pořádají kulturní a sportovní akce, věnují se prevenci kriminality, zdravotnictví, sociální péči, pomáhají lidem s hendikepem, a věnují se dalším činnostem, které jsou pro město důležité. I v tomto případě bude naše pomoc rychlá a jednoduchá. Od převzetí jednoduché žádosti, jejího prověření a schválení pomoci neuplyne více než sedm dní,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Pomoc, jejíž maximální výše je 20 tisíc korun, je určena k pokrytí fixních nákladů, které organizace měly v průběhu vládních opatření a nejsou kryty dotacemi k financování celoroční činnosti. Držitelé již poskytnutých provozních dotací na rok 2020 jsou z možnosti ucházet se o podporu vyřazeni. Náměstkyně primátora pro oblast školství a sportu Andrea Hoffmannová k tomu dodává: „Program sanuje výpadky, které jim způsobila pandemie a vládní nařízení po 9. březnu. Podmínkou je, aby organizace provozovaly svou činnost na území města déle než jeden rok. Nabízíme pomoc těm, kteří pomáhají potřebným, pracují s dětmi a mládeží, organizují kulturní nebo sportovní akce. I na ně ekonomicky dopadá současný stav, jsou ohrožení a přitom jsou pro život města nepostradatelní,“ uvedla.  

Od 5. května mohou zájemci podávat elektronicky či poštou své žádosti prostřednictvím formuláře uveřejněného na webu města Ostravy. Rada města bude o finanční pomoci rozhodovat v týdenních intervalech.

Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách města www.ostrava.cz/pomocneziskovkam nebo mohou své dotazy napsat na pomocnezisk@ostrava.cz.