Město ocení ředitele škol

25/3 2022

Významnou i nelehkou práci ředitelek a ředitelů škol ocení město v závěru ukončení školního roku udělením titulu Ředitel roku 2022.

Město ocení ředitele škol

Ilustrační foto. Autor: Jiří Zerzoň

Díky práci mnohých z nich se podařilo zajistit chod škol v době pandemie, nyní jsou postaveni před řešení aktuální situace výuky ukrajinských dětí, ke které přistupují se vší zodpovědností a snahou o nejlepší způsob integrace dětí. Vstřícnost, akceschopnost ředitelek a ředitelů škol, zřízených městem, městskými obvody statutárního města Ostravy a mateřských a základních škol jiných zřizovatelů na území města Ostravy je víc než zřejmá, na místě je jejich práci ocenit i novými způsoby.

„Klíčovým článkem funkčního řetězce vzdělávání je právě ředitel či ředitelka školy. Vzhledem k posledním událostem v podobě pandemie je manažerská funkce velmi náročná a nechceme, aby byla opomíjená. Také díky stovkám hodin práce ředitelů a ředitelek se dařilo a daří zajistit vzdělávání našich dětí na špičkové úrovni, často děti na svou učitelku či učitele a svou školu vzpomínají celý život. Příjemnou atmosféru škol si děti nesou též v dalších životních etapách. Chceme proto ocenit i manažery škol, kterým se podaří zdravé klima škol zajistit za všech situací, které život přináší. Poslední analýzy České školní inspekce potvrzují, že dobrý ředitel dělá vedle dobrého učitele kvalitní školu, “ vysvětlila Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Návrhy na ocenění Ředitel školy 2022 může podat jak odborná (zřizovatel, školská rada, pedagogický kolektiv) tak i laická veřejnost (osoby starší 18 let rodiče žáků) do 18. dubna 2022 prostřednictvím formulářů, detailní informace naleznou zájemci na webu www.talentova.cz.

Cílem je ocenit ředitelky a ředitele, kteří umí vytvořit pozitivní atmosféru ve škole pro žáky, rodiče i pedagogy, přichází s pozitivními změnami, jejichž doménou jsou též inovativní přístupy, dále jsou rovněž osobním vzorem ostatním a umí zajistit vzdělávání, které děti i rodiče ocení. Jsou to také manažeři, kteří pomohli a uměli vyřešit jakoukoliv situaci, ke které při vzdělávání dětí došlo a ti, kdož prokázali další významné schopnosti, jež jsou podstatné při řízení škol.