Město stále zajišťuje hlídání dětí zaměstnancům kritické infrastruktury

28/2 2021

Zaměstnanci, kteří jsou v první linii boje s covidem-19 a další pracovníci tzv. kritické infrastruktury mohou umístit své děti do škol, v nichž město zajistilo jejich hlídání. Novinkou je hlídání již dvouletých dětí.

Město stále zajišťuje hlídání dětí zaměstnancům kritické infrastruktury

Město zajistí hlídání dětí zaměstnanců kritické infrastruktury. Ilustrační foto: MMO

Město Ostrava na základě platné legislativy i nadále nabízí  péči o děti zaměstnanců kritické infrastruktury. Péče o tyto děti proběhne aktuálně v těchto školách:

Krizové školky a školy

IČO

Kontaktní osoba

Tel. č.

E-mail

ZŠ a MŠ, Ostrčilova 10, Moravská Ostrava a Přívoz    https://www.zsostrcilova.cz/

61989037

Lednická Lenka, ředitelka školy

734311502, 725055858

lednicka@zs-ostrcil.cz 

ZŠ a MŠ, Březinova 52, Ostrava – Zábřeh

https://www.zs-brezinova.cz/

70978336

Veřmiřovský Jan, ředitel školy

605405955, 596784375

reditel@zs-brezinova.cz

, Ukrajinská 1533, Ostrava – Poruba

https://www.zsukrajinska.cz/

64627896

Neshoda Petr, ředitel školy

602534463, 596965640

zs@zsukrajinska.cz

Ukrajinská 1530/4, Ostrava – Poruba

http://www.msukrajinska.cz/

70984662

Mikesková Adéla, ředitelka  mateřské školy

775560535, 596630893

ms.ukrajinska@seznam.cz

Do výše uvedených škol mohou umístit děti ve věku od dvou do desíti let:
- zaměstnanci bezpečnostních sborů,
- zaměstnanci obecní policie,
- zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnanci Finanční správy České republiky,
- příslušníci ozbrojených sil,
- zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
- pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení,
- pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mateřské školy,
- zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
- zaměstnanci zařízení školního stravování,
- zaměstnanci České pošty.