Město dotuje aktivity v oblastech podpory osob s handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví

22/3 2023

Ostrava letos podpoří aktivity v oblastech aktivit pro osoby s handicapem, ale i v oblasti zdravotnictví a prevence kriminality částkou přesahující 27 milionů korun. Rozhodli o tom zastupitelé na svém březnovém zasedání. Peníze budou využity k financování 119 projektů.

Město dotuje aktivity v oblastech podpory osob s handicapem, prevence kriminality a zdravotnictví

Ilustrační foto. Autor: MMO

Největší částka, přes 14,5 milionů korun podpoří osoby s handicapem, víc jak 8,5 milionů korun Ostrava poskytne k programům prevence kriminality a téměř 4,5 milionů korun zamíří do podpory oblasti zdravotnictví.

Dotace přispějí k realizaci skutečně různorodé řady aktivit, jež nabídnou pomyslnou pomocnou ruku stovkám handicapovaných, nemocných, poslouží k osvětě či informovanosti v dané oblasti nebo pomohou financovat pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Neschází však ani financování různých pobytů, projektů prevence kriminality, poradna pro oběti trestných činů, terapie pro traumatizované děti, možnost realizace obecně prospěšných prací a řada dalšího,“ konstatoval náměstek primátora Zbyněk Pražák. 

Významná částka dotací k podpoře handicapovaných je zacílena na 11 sociálních podniků, které vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním znevýhodněním na území města Ostravy. Jedná se například o chráněná pracovní místa pod záštitou organizací Charita sv. Alexandra, Spirála Ostrava, Charita Hrabyně, Prádelna PRAPOS aj. V chráněném pracovním prostředí sociálních podniků jsou zohledňovány zájmy a individuální potřeby zaměstnanců s důrazem na začleňování osob znevýhodněných na trh práce. Peníze ale také poputují například k doprovázení vážně nemocných a pečujících rodin o děti či pacienty s nervosvalovým onemocněním, nemocné s domácí umělou plicní ventilací a tracheostomií. Dotace přispějí k zajištění aktivit pro děti s onemocněním diabetes mellitus, nemocné s celiakií, onkologicky nemocné, sluchově i zrakově postižené, k zajištění přepravy dětí s těžkým postižením do školy a ze školy aj.

Město významně financuje také programy prevence kriminality v širokém spektru od aktivit cílených k dětem a mládeži, obětem trestných činů, zaměřených na práci s pachateli nebo ke stále aktuálnější prevenci kybernetické kriminality. Dotaci získal například Nadační fond Paragraf k realizaci vzdělávacích seminářů a workshopů v oblasti prevence kriminality. Financován bude i projekt Nechme dětem dětství Centra sociálních služeb Ostrava, zabezpečující odbornou pomoc rodinám ohroženým násilím. Projekt získal v roce 2021 první místo v soutěži o nejlepší preventivní projekt, kterou Ministerstvo vnitra ČR vyhlašuje jednou za dva roky (informovali jsme https://1url.cz/UrbSw). Podporu získal i projekt Nové šance k získání pracovních návyků a zručnosti osob, opouštějících výkon trestu. Financováno je zajištění mistra a vězeňské dílny ve věznici Heřmanice v rámci projektu Kola pro Afriku. Ostrava financuje i preventivní aktivity policie, komplexní výčet čtyř desítek projektů by byl velmi dlouhý. 

A nezanedbatelná podpora města cílí také do oblasti aktivit zdravotnictví. Dotace jsou poskytnuty též na odborné zdravotnické činnosti, které nelze financovat ze systému veřejného zdravotního pojištění. Jedná se například o ostravskou ordinaci Armády spásy, která zajišťuje primární péči sociálně vyloučeným osobám, včetně návštěvní služby v jejich přirozeném sociálním prostředí. Podpořeny budou též Gerontologické dny Ostrava, letos proběhne již 26. ročník akce, jehož program je orientován na zdravotní a sociální péči o seniory. Dotována bude i hospicová péče, jak ta, která umožní lidem v terminálním stádiu života setrvat ve vlastním domácím prostředí, tak ta zajišťovaná ve specializovaném lůžkovém zařízení paliativní péče na území města. Peníze tak poputují například do Charity Ostrava, charitního střediska sv. Kryštofa, Hospice sv. Lukáše či Mobilnímu hospici Ondrášek.  A v neposlední řadě budou v rámci reformy psychiatrické péče financovány také projekty zaměřené na podporu tzv. multidisciplinárních týmů, s cílem zejména předcházet a zkracovat hospitalizace osob s duševním onemocněním formou intenzivní podpory v domácím prostředí, pod záštitou organizací Asociace TRIGON, MENS SANA, Spirála Ostrava a dalších.