Město děkuje učitelům za jejich práci

29/3 2021

Každoročně město Ostrava u příležitosti Dne učitelů oceňuje pedagogy, kteří dosahují vynikajících výsledků ve své pedagogické práci a jsou inspirací pro své kolegy. V letošním roce Komise pro vzdělávání vědu a výzkum posoudila celkem 32 návrhů se jmény pedagogů, kteří působí v ostravských mateřských a základních školách. Ocenění jich získalo deset ve dvou kategoriích.  

Město děkuje učitelům za jejich práci

Ilustrační foto. Zdroj MMO.

„Poslední rok zatočil s životy nás všech, učitelskou profesi nevyjímaje. Pedagogičtí pracovníci museli flexibilně reagovat na nastalou situaci, překlopit svou výuku do online prostředí, mnozí z nich se věnovali svým žákům nad rámec svých pracovních povinností. Učili se novým věcem, zajišťovali podklady a techniku pro své žáky, navzájem motivovali sebe, žáky i jejich rodiče. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem učitelům za jejich náročnou práci, neutuchající pozitivní energii a motivaci. Nadsázkou můžeme říct, že se za poslední rok učiteli stali také mnozí rodiče, kteří denně pomáhají svým ratolestem zvládat online výuku a dík tak patří i jim. Pevně věřím, že se děti již brzy vrátí do školních lavic, to je moje přání nám všem. Cestou z krize je vzdělaná společnost, a proto jsou naše děti a jejich vzdělání naší prioritou," uvedla resortní náměstkyně Andrea Hoffmannová.

K letos oceněným pedagogům patří PhDr. Jarmila Chlopková, ředitelka MŠ Zámostní ve Slezské Ostravě, která se zasadila o realizaci řady projektů určených na rozvoj a zvýšení kvality předškolního vzdělávání, zejména dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale i dětí nadaných. Zavedla v mateřské škole cizojazyčnou výuku s rodilým mluvčím, její prioritou je rovněž modernizace školních zahrad. Navrhovatelem byl městský obvod Slezská Ostrava.

„Člověk na pozici pedagoga u dětí předškolního věku nepotřebuje žádné superschopnosti, ale musí být všestranný, tvořivý, kreativní a hodně hravý – a přesně toto mne na mé práci velmi baví," uvedla ředitelka Chlopková.

Ing. Miroslavu Bukovskou, ředitelku ZŠ I. Sekaniny v Ostravě-Porubě, navrhl na ocenění městský obvod Poruba, který si na ní cení přirozenou autoritu, odborné znalosti a vynikající pedagogické a manažerské schopnosti. Škola je pod jejím vedením zapojena do projektů podporujících talentované žáky se zájmem o přírodní vědy, robotiku i programování, při jejichž přípravě a realizaci pedagogové vzájemně spolupracují.

„Učím už téměř třicet let. Nejdříve to byla ekonomika na středních školách. Ale chtěla jsem zkusit něco nového, a tak jsem se přihlásila do výběrového řízení na ředitelku základní školy. Sice jsem moc nevěděla, co mě čeká, ale změna splnila mé profesní potřeby, naplnilo mě to v životě, dělám to moc ráda," řekla ředitelka Bukovská.

Mgr. Milada Božeková, ředitelka Střediska volného času v Moravské Ostravě, byla navržena Odborem školství a sportu magistrátu města k ocenění za mimořádnou pedagogickou, odbornou a publikační činnost, nadstandardní práci v oblasti zpracování projektů a zapojení do mezinárodních programů, metodickou činnost a prezentaci školského zařízení na veřejnosti.

„Ideální pedagog musí být nadšený a zapálený pro věc. Určitě vzdělaný odborník. Lidský, s dobrým vztahem k dětem a přirozenou autoritou, ale také se smyslem pro humor. Hlavně by měl umět motivovat děti a stáhnout je k tomu, aby je učení bavilo," uvedla ředitelka Božeková.

Seznam všech oceněných pedagogů

Kategorie „Pedagogická osobnost“

  1. PhDr. Jarmila Chlopková, Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31
  2. Ing. Miroslava Bukovská, Základní škola Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804
  3. Mgr. Milada Božeková, SVČ Ostrava, Ostrčilova 19/2925
  4. Jana Slabá, Mateřská škola J. Šoupala 1611/2, Ostrava-Poruba
Kategorie „Ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost"

5. Mgr. Stanislav Rut, ZŠ a MŠ Ostrava-Krásné Pole, Družební 336
6. Bohuslava Halamíčková, Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9/1050
7. Bc. Jana Denerová, Mateřská škola Ostrava-Poruba, Dvorní 763/19
8. Jindřiška Vavrečková, Mateřská škola Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1611
9. Mgr. Marcela Adámková, Základní škola Ostrava-Poruba, Porubská 832
10. Drahomíra Kupcová, Mrňouskova mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 27/383

Letos jsme se společně nemohli setkat, proto připojujeme i link na video s medailonky oceněných:

Ke zhlédnutí na městském YouTube kanálu zde YouTube.