Město bylo oceněno za projekt kariérového poradenství na základních školách

4/12 2021

Projekt statutárního města Ostrava s názvem „Kariérové poradenství Ostrava“ byl oceněn hlavní cenou v soutěži Národní ceny kariérového poradenství Euroguidance 2021. Cílem soutěže je inspirovat kariérové poradce v zemi, soustředit příklady dobré praxe a podpořit rozvoj kariérového poradenství i vzdělávání. Letos se konal 13. ročník ceny. Více k vyhlášení výsledků soutěže dne 30. listopadu 2021 v odkazu https://www.euroguidance.cz/novinky/2021/narodni-cena-2021.html.

Město bylo oceněno za projekt kariérového poradenství na základních školách

Prezentace projektu na konferenci Národní ceny kariérového poradenství. Foto: MMO

Soutěžní ostravský projekt je v rámci České republiky zcela unikátní. Založen je na je jednoduchém modelu spolupráce, detailněji součinnosti města Ostrava, Moravskoslezského paktu zaměstnanosti z. s. a konkrétních základních škol, tedy jejich kariérových poradců. Každý zmíněný subjekt má svou jasně vymezenou roli i úlohu.

Ostrava má klíčovou roli koordinátora a zásadní je finanční podpora města školám ke krytí nákladů kariérových poradců. Moravskoslezský pakt zaměstnanosti poskytuje vzdělávání, odborné zázemí i metodickou podporu. Ředitelé škol pak aplikují projekt do konkrétních podmínek školy, vytváří vhodné prostředí i podmínky pro práci kariérového poradce. Zmíněný systém je nastaven jako nízkonákladový a udržitelný, což jej předurčuje k efektivnosti.

Naší snahou je, aby se kariéroví poradci stali nedílnou součástí školního poradenského pracoviště a systému péče o žáka. Na základních školách jsou pedagogové vedeni k tomu, aby vytvářeli otevřené prostředí pro kariérní rozvoj žáků. Je jim nabízena metodická podpora při individuálních i skupinových poradenských aktivitách, nástroje a zdroje informací k využití v práci s žáky i jejich rodiči, organizace exkurzí, kariérních akcí a další podpora. Každoročně postupně navyšujeme počet zapojených základních škol. Projekt jsme na základních školách iniciovali v roce 2019, naším cílem bylo zavedení pozice kariérového poradce již na základních školách, a to odděleně od pozice výchovného poradce. Současně jsme zajistili jejich metodickou podporu a odborné zázemí. Jsem ráda, že dnes je do projektu zapojeno již 40 ostravských základních škol,“ uvedla Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Role základní školy je důležitá. Kariérové poradenství by mělo patřit mezi prvořadé úkoly základních škol. Bohužel pro kvalitní kariérové poradenství nebyly původně vytvořeny na základních školách podmínky, ve většině škol bylo podceňováno. Agenda je převážně záležitosti výchovných poradců, kteří jsou přetížení řešením výchovných problémů, zvláště v kontextu s požadavky inkluze. Navíc na kariérové poradenství nebyli často dostatečně odborně připraveni. Jejich „kariérové poradenství“ se omezilo na pomoc s přechodem žáků na střední školy. Proto byl vytvořen webový portál na podporu kariérového poradenství pro město Ostrava – www.infoprokarieru.cz a kariéroví poradci tak mají všechny informace na jednom místě.