Magistrát spouští službu ověřování totožnosti prostřednictvím eDokladu

23/2 2024

Statutární město Ostrava se rozhodlo nečekat na zákonem stanovený termín a umožnit ověřování totožnosti jakož i jiných právních skutečností občanů prostřednictvím eDokladu co nejdříve. Záměrem města je, aby totožnost prostřednictvím eDokladu dokázal ověřit každý magistrátní úředník, který to pro výkon své práce potřebuje.

Magistrát spouští službu ověřování totožnosti prostřednictvím eDokladu

Ilustrační foto. Autor: MMO

Paralelně se spuštěním nové služby dokončuje statutární město Ostrava analýzu potřeb, jež má za cíl zjistit počty zaměstnanců, kteří výše uvedené ověřování v rámci svého zaměstnání provádějí.  Analýza rovněž zahrnuje rozčlenění těchto úředníku na ty, kdo ověřují totožnost klientů pouze ve svých kancelářích či na přepážkách a na ty, kteří vycházejí do terénu. S tím souvisí návazné školení zaměstnanců, postupující administrace a případné doplnění technických prostředků.

Statutární město Ostrava dbá dlouhodobě na to, aby poskytovalo občanům co největší uživatelský komfort, o čemž vypovídá mimo jiné skutečnost, že jsme loni už popáté zvítězili v krajské kategorii soutěže Přívětivý úřad.  Službu ověřování eDokladu tedy chápu v tomto kontextu jako další modernizaci a zároveň rozšiřování portfolia zajišťovaných služeb,"  zhodnotil ostravský primátor Jan Dohnal.

Značná část pracovišť (521 přepážek) je schopných ověřit totožnost občana prostřednictvím eDokladu už k dnešnímu dni, přičemž magistrát každodenně pokračuje na zavádění služby v dalších organizačních jednotkách. V tomto směru práce probíhá i přes víkendy. Služba je v první fázi zprovozněna v prostředí pevných pracovišť, následovat bude její rozšíření na úředníky, ověřující totožnost občanů v terénu. Někteří z nich za tímto účelem obdrží novou techniku.

Náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová poukázala na rychlost spuštění: „Ráda bych poděkovala všem, kdo se na spuštění služby, ještě před zákonem danou lhůtou, jakkoliv podíleli a nadále pracují na jejím „dopilování“ jakož i širším záběru. Jde o další důkaz toho, jak Ostrava vychází vstříc potřebám svých obyvatel, a to i co se týče prohlubování digitalizace a využívání elektronických novinek.“

 V celkovém součtu by měl ostravský magistrát brzy disponovat 500 až 600 zaměstnanci, schopnými eDoklad přijmout.