Lidé mohou nominovat kandidáty na ostravského Seniora roku 2021

15/10 2021

Statutární město Ostrava vyhlašuje už 15. ročník akce Senior roku. Návrh na ocenění u příležitosti Mezinárodního dne seniorů může do 22. října 2021 zaslat každý, kdo ve svém okolí zná (v konkrétní oblasti) mimořádně aktivního člověka, staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti.

Lidé mohou nominovat kandidáty na ostravského Seniora roku 2021

Cenu pro nejlepší klub roku 2020 převzala od náměstka Zbyňka Pražáka Jaroslava Bergerová. Foto: Lukáš Kaboň

V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Současně vyhlašujeme kategorii Klub seniorů roku 2021, do které mohou občané nominovat klub, organizaci či sdružení zaměřující se na aktivizaci seniorů, a o němž se domnívají, že je svou činností zajímavý či výjimečný. V případě nominace klubu pro seniory uveďte jeho název, adresu sídla klubu, jméno a kontakt na zástupce klubu, zdůvodnění nominace a kontakt na předkladatele.

Tipy posílejte na adresu:
Redakce Ostravská radnice, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
nebo na e-mail: vjurgova@ostrava.cz.
Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2021 nebo Klub seniorů 2021.