Konference Talent City ukázala, jak rozvíjet nadané děti

9/10 2023

Začátkem října Ostrava opět hostila svého druhu jedinečnou konferenci Talent City. Ostrava se tak - za výrazného přispění a z iniciativy magistrátu - znovu stala místem setkání předních odborníků, kteří skrze přednášky, diskuse, prezentace nebo workshopy vyjadřovali své představy o rozpoznání, podněcování a udržování talentu a vloh u školních dětí.

Konference Talent City ukázala, jak rozvíjet nadané děti

Z konference Talent City 2023. Foto: MMO

Konference, které se mimo ostatních kapacit zúčastnil se svým animačním programem známý chemik a popularizátor vědy Michael Londesborough, se konala v prostorách City Campusu Ostrava na Černé louce. Svým průběhem propojila školy, vzdělávací instituce a vědecká či tzv. hi-tech pracoviště. 

Program Talent City 2023 byl zaměřen především na otázky spojené s posilováním kreativity, zájmu o vědní obory a zlepšování digitálních kompetencí.  Jednotlivé příspěvky se zabývaly například novou perspektivou pro technické obory, potřebou chápání souvislostí ve vzdělávacím procesu, možnostmi dramatické výuky na školách nebo šancemi, které do školství vnáší stále populárnější fenomén designování. Došlo rovněž na témata jako motivace, kariérní rozvoj, inspirace či probouzení podnikavosti. 

Nápady a koncepce, které v průběhu konference dostaly prostor, se jistě stanou pedagogům vítanými pomocníky při rozvoji a udržování talentů svých žáků.

Záštitu nad konferencí Talent City 2023 převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.