Koncentrace benzenu poprvé podlimitní

30/1 2014

Průmyslová část Přívozu v Ostravě se doposud potýkala se zvýšenými koncentracemi benzenu. Tato organická škodlivina se sleduje od roku 1999 a letos poprvé bylo na přívozské stanici dosaženo podlimitní hodnoty (ročního imisního limitu, který je 5 µg/m3) benzenu v ovzduší. Situací se zabývala speciální pracovní komise, vedená náměstkem primátora Daliborem Madejem, kterou město vytvořilo v roce 2010.

Díky komunikaci s možnými zdroji benzenu v lokalitě došlo k takovým úpravám technologie, které výrazně snížily množství vypouštěných emisí. Komise pracovala ve složení - město Ostrava, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, OKK Koksovny, ČHMÚ Ostrava, Borsodchem MCHZ, KHS Moravskoslezského kraje, ČIŽP OI Ostrava, KÚ Moravskoslezského kraje, podíleli se i další specialisté.
„Město bude i nadále podporovat monitoring oblasti a komunikovat se všemi stranami, aby se pozitivní trend udržel," řekl náměstek primátora Dalibor Madej. „I nadále probíhá monitoring imisním měřícím vozem města Ostravy v městské části Přívoz. Výsledky budou k dispozici po skončení topné sezóny na našem ekologickém webu www.dychamproostravu.cz, " oznámil náměstek Madej. Ke snížení koncentrací benzenu (C6H6) na stanici v Přívoze docházelo postupně:

rok měření

koncentrace C6H6

2010

6,7 µg/m3

2011

6,8 µg/m3

2012

5,6 µg/m3

2013

3,9 µg/m3

 

Zdrojem těchto údajů je Český hydrometeorologický ústav. Hodnoty byly odečteny z jeho stanice v Ostravě-Přívoze, na které měří koncentrace benzenu v ovzduší již od roku 1999.

„Od roku 2012 jsme zaznamenali při měření sestupný trend. Podle předběžných výsledků za rok 2013 byla koncentrace dokonce podlimitní (limit je 5 µg/m3), dosáhla 3,9 µg/m3," okomentoval výsledky naměřené a vyhodnocené ČHMÚ náměstek Dalibor Madej.