Kolaudace bytového domu Sirotčí 39A

24/5 2011

V minulých dnech byla úspěšně dokončena rekonstrukce bytového domu Sirotčí 39A, která je dalším dílčím projektem Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) s názvem „Budoucnost Vítkovic“. Kolaudace objektu proběhla dnes 24. května za přítomnosti náměstků primátora města Ostravy Jiřího Srby a Martina Štěpánka, starosty městského obvodu Vítkovice Petra Dlabala a dalších hostů.

Kolaudace bytového domu Sirotčí 39A

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) „Budoucnost Vítkovic“ je realizován městem Ostravou od 1. července 2009. Byla pro něj vytipována zóna v městském obvodu Ostrava-Vítkovice o rozloze 4,406 km2, na níž je silná koncentrace negativních vlivů (územně prostorových, komunikačních, bytových i sociálních). Město Ostrava v úzké spolupráci s městským obvodem Vítkovice připravilo a postupně realizuje sedm projektů revitalizace veřejných prostranství a pěti projektů regenerace bytových domů. Dům Sirotčí 39A je jedním z nich. V objektu je po opravě pro budoucí uživatele připraveno 12 bytů, z toho osm dvoupokojových a čtyři jednopokojové. Dům i byty jsou rekonstruovány velmi hezky a kvalitně. Postupně budou přidělovány rodinám, u nichž je předpoklad, že se o ně budou umět starat.

„Pro integrovaný plán Budoucnost Vítkovic získala Ostrava dotaci od ministra pro místní rozvoj ve výši 6 943 367 eur, k tomu město dodává 101,172 milionů korun. Za zhruba 300 milionů opravujeme v rámci tohoto integrovanými programu zchátralé domy s devadesáti byty i ulice v lokalitě, která je obydlená především Romy. Kromě často velmi nákladné rekonstrukce se musíme společně s obvodem postarat o udržitelnost tohoto projektu po dobu minimálně pěti let po jeho dokončení,“ sdělil náměstek pro investice Jiří Srba.

Na investiční projekty navazují projekty neinvestičního charakteru, např. vzdělávací, sociálních dovedností apod. Předkladatelem a realizátorem neinvestičních projektů, například Podpora Romů na trhu práce a Aplikace programů bydlení, jsou občanská sdružení či nestátní neziskové organizace působící v této lokalitě. Podle slov starosty obvodu Petra Dlabala právě tyto organizace zatím celkem úspěšně učí Romy vztahu k bydlení, ke vzdělání nebo praktickým dovednostem.

O dalším pokračování projektu „Budoucnost Vítkovic“ hovoří náměstek primátora Martin Štěpánek: „Stavební práce začaly loni, skončit by měly v roce 2014. Již byly opraveny parkovací plochy na Mírové ulici, komunikace na ulici Prokopa Velikého. Kromě již dokončené rekonstrukce bytového domu na Sirotčí 39A se byty opravují v domech v Zengrově a Štramberské ulici. Pro následující rok je připravena rekonstrukce komunikace a chodníků na Zengrově ulici i oprava náměstí Jiřího z Poděbrad.“

IOP