Knížka pro ostravské prvňáčky

8/2 2023

Na naše prvňáčky čeká v novém školním roce spousta změn i novinek, u zápisu sice ještě nebyli, ale už se mohou těšit na dárek – Knížku pro ostravské prvňáčky. Radní města na svém prvním únorovém zasedání schválili financování smysluplného projektu, jehož gestorem je Knihovna města Ostravy. 

Knížka pro ostravské prvňáčky

Projekt „S knížkou do života" rozvíjí v dětech dobrý vztah ke čtení a literatuře jako takové. Foto: MMO

Knížka pro ostravského prvňáčka naváže na aktivitu Bookstart – S knížkou do života a každý z ostravských prvňáčků, který zasedne do lavic v září roku 2023, svou knížku získá. Dětská kniha obsáhne tématiku města a její autorky pochází z regionu. Knihovna má pro každého prvňáčka připravenu bezplatnou registraci i slavnostní pasování na čtenáře a ke čtení tak může přivést víc jak tři tisíce žáků. Jde o další z projektů města, podporující čtenářskou gramotnost dětí v součinnosti s knihovnou a zejména rodinou.

Knížka pro ostravského prvňáčka nabídne příběhy z Ostravy, pozornost malých čtenářů pak prověří otázky v závěru textu. K větší oblíbenosti publikace u začínajících čtenářů jistě přispějí i ilustrace regionální autorky. Stejně zaujmou děti pracovní listy, které jsou součástí projektu.

Cestě dětí ke knihám napomáháme celou řadou kroků. Naše knihovna se zapojila do projektu S knížkou do života již v roce 2018, město dotovalo pořízení 6 500 sad pro nejmenší děti. Díky přispění města vznikají ale také nové školní knihovny, jsou pořizovány nové knihy a realizovány další aktivity k podpoře čtenářství. Novinkou tohoto školního roku byly i tzv. drama dílny, které dětem čtení přiblíží hrou a prostřednictvím zážitků v rámci literárních dílen. A věřím, že ani tento výjimečný projekt Knížka pro ostravského prvňáčka, není poslední aktivitou tohoto druhu, neboť zanícení našich knihovnic a knihovníků pro rozvoj čtenářství, je obdivuhodné. Společně strávený čas rodičů a dětí při prvním čtení je nezastupitelný a děti se k této kouzelné době dětství vrací i v dospělosti,“ konstatovala Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Svou první knihu pro prvňáčka tak získají i žáci ze sociální znevýhodněného prostředí, a díky mnoha různorodým aktivitám vedoucím ke čtenářství, které nabízí školy i městská knihovna, mohou objevit svět čtení. Bezplatně jsou poskytovány dětem od nejútlejšího věku i obě motivační sady S knihou do života.  První sada je určena pro děti do tří let a získávají je rodiče novorozenců například při vítání občánků či na pobočkách městské knihovny. Druhou sadu získávají v Knihovně města Ostravy čtenáři, kteří oslavili třetí narozeniny a byli v projektu zaregistrováni.

Nalézt kouzlo knihy pomáhá široké spektrum nejen čtenářských (ale i pohybových a výtvarných) aktivit pro děti, které připravuje Knihovna města Ostravy ve svých 19 klubech pro nejmenší děti a jejich rodiče. Knížka pro ostravského prvňáčka bude náležet k dalším službám nabízeným v 28 pobočkách městské knihovny a v Ústřední knihovně.