Knihovna Archivu města Ostravy v rámci Festivalu ostravských knihoven připravila pro návštěvníky prezentaci publikací vydaných před sto lety

4/10 2021

I v letošním roce se knihovna Archivu města Ostravy připojí k tradičnímu Festivalu ostravských knihoven, který se koná v úterý 5. října 2021. Návštěvníci se budou moci prostřednictvím výstavy s názvem „Co vyšlo před 100 lety?“ seznámit s knihami, publikacemi, novinami a brožurami, které se ocitly na pultech knihkupců nebo v novinových stáncích právě před sto lety, v roce 1921. Ve velké zasedací síni Archivu města Ostravy bude pro návštěvníky připravena beletrie i literatura odborná, věstníky i deník, sborníky i jízdní řády, v jazyce českém i německém.

Knihovna Archivu města Ostravy v rámci Festivalu ostravských knihoven připravila pro návštěvníky prezentaci publikací vydaných před sto lety

Dobové Humoristické listy. Foto: Archiv města Ostravy

Archivní knihovna disponuje bohatým knižním fondem historických publikací a novin. Její počátky spadají již do roku 1923, kdy byl městský archiv založen. Obsahuje kromě odborných knih věnujících se historickým a společenským vědám i knížky, které vydávalo město jako propagační materiál, publikace právního charakteru, jako jsou historické i soudobé zákoníky, přepisy stenografických protokolů z jednání moravského a slezského zemského sněmu, encyklopedie a biografické slovníky. Mimo to disponuje i rozsáhlou sbírkou odborných historických časopisů české, slovenské a polské provenience. Knihovna Archivu města Ostravy měla v závěru roku 2020 zpracováno celkem 57 013 svazků. Zájemci zde nalezli 40 521 knih, 9 058 svazků časopisů a 7 434 svazků novin.

Badateli velmi vyhledávána je sbírka novin, ve které je možné nalézt česká a německá periodika od druhé poloviny 19. století. V případě německých novin do 40. let 20. století, v případě českých až do současnosti. Knihovna slouží pouze k prezenčnímu studiu v archivní badatelně, která je zájemcům přístupna od pondělí do čtvrtku. Bližší informace lze nalézt na webu Archivu města Ostravy (https://amo.ostrava.cz/). Na zájemce se těší (nejen v den Festivalu ostravských knihoven) archiváři na Špálově ulici 19 v Ostravě-Přívoze, v budově Archivu města Ostravy, která patří ke skvostům ostravské architektury.