Kdo bude ostravským seniorem roku 2022?

6/10 2022

Statutární město Ostrava vyhlašuje XVI. ročník ankety Senior roku. Návrh na ocenění může do 31. října 2022 zaslat každý, kdo zná ve svém okolí mimořádně aktivního (v konkrétní oblasti) člověka staršího 65 let, s bydlištěm na území města Ostravy, který dodnes výjimečným způsobem přispívá ke zlepšení života společnosti.

Kdo bude ostravským seniorem roku 2022?

Loňský ročník Seniora roku se konal navzdory koronavirovým omezením. Foto: Lukáš Kaboň

V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt na kandidáta, zdůvodnění nominace, jméno a kontakt na předkladatele.

Současně vyhlašujeme kategorii Klub seniorů roku 2022, do které mohou občané nominovat klub, organizaci či sdružení zaměřující se na aktivizaci seniorů, a o němž se domnívají, že je svou činností zajímavý či výjimečný. V případě nominace klubu pro seniory uveďte jeho název, adresu sídla klubu, jméno a kontakt na zástupce klubu, zdůvodnění nominace a kontakt na předkladatele.

V loňském ročníku ankety si titul Senior roku odnesly hned dvě osobnosti, a to paní Hedvika Juřinová a pan Josef Juřeník. Vítězným klubem seniorů se stala zájmová organizace číslo 15 Kreativ. Ceny vítězům předal náměstek primátora pro kulturu, volný čas, sociální věci, zdravotnictví a prevenci kriminality Zbyněk Pražák.

Své tipy posílejte na adresu:

Magistrát města Ostravy, Kancelář primátora, Prokešovo
nám. 8, 729 30 Ostrava nebo na e-mail: hskorova@ostrava.cz.

Na obálku nebo do e-mailu připište heslo Senior roku 2022 nebo Klub seniorů roku 2022.