Jak se cítí lidé v ostravském veřejném prostoru opět obsáhne Pocitová mapa

5/10 2021

Obyvatelé města mají znovu možnost se podílet na změně okolí svého bydliště i celého města. Vyplněním Pocitové mapy pomohou vytipovat místa, která potřebují změnu, protože se v létě při vysokých teplotách přehřívají. Stejně tak mohou definovat místa, kde chybí zeleň nebo není dost kvalitní zeleně či plochy, kde by se dala lépe využívat např. srážková voda. Aktuální verze Pocitové mapy ukáže i srovnání, jak se po několika letech změnily názory obyvatel na projevy klimatické změny v různých částech města. Veřejnost byla do tvorby pocitové mapy zapojena již v roce 2017. Výsledky byly zapracovány do Adaptační strategie města, která uvádí konkrétní projekty k realizaci.

Jak se cítí lidé v ostravském veřejném prostoru opět obsáhne Pocitová mapa

Pocitová mapa v počátcích své realizace, rok 2017. Foto: MMO

„Praktické fungování města nejlépe znají ti, kteří v něm žijí, pohybují se v něm nebo jen tak tráví volný čas. Proto chceme opět oslovit obyvatele a návštěvníky Ostravy a aktivně je zapojit prostřednictvím elektronické pocitové mapy a ankety do tématu snižování negativních vlivů města na změny klimatu a jeho lepší adaptaci na tyto změny,“ vysvětluje náměstkyně primátora pro životní prostředí, Kateřina Šebestová.

Obyvatelé Ostravy mohou vyjádřit svůj názor, kde se v době horka cítí příjemně či uvést místa, kterým se raději vyhýbají a kde by uvítali více zeleně nebo lepší péči o ni. Na webových stránkách https://pocitove-mapy.ekotoxa.cz/ostrava/pocitova-mapa mohou lidé v mapě vyznačovat konkrétní místa, další názory a podněty týkající se připravenosti města na dopady klimatické změny, ale také na opatření, která umožní snížení vlivů na klima (snížení produkce skleníkových plynů). Informace budou využity ke srovnání s výsledky Pocitové mapy, která vznikla před několika lety v rámci zpracování Adaptační strategie a také pro aktualizaci Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu.

Pocitovou mapu doprovází rovněž anketa, která umožní lépe nasměrovat současně prováděnou aktualizaci Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu (známého také pod názvem SECAP). Tento Akční plán město Ostrava zpracovalo v rámci svého několikaletého členství v mezinárodním uskupení měst tzv. Paktu starostů a primátorů. Cílem Paktu je spolupráce měst a obcí ve snaze snížit jejich vliv na klima a doplnit tak mezinárodní závazky států v této oblasti.

Letošní mapa a anketa podrobněji rozvíjí mapu z roku 2017, otázky se zabývají širší tematikou (doprava, úspory energií, kvalita ovzduší apod.). V roce 2017 získaly nejvíce pozitivních hlasů lokality koupališť a parků, lesoparků, zoologická zahrada a CHKO Poodří. Největší koncentrace příjemných pocitů v době letního horka směřovala do prostoru Komenského sadů, větší koncentrace hlasů byla také směřována do prostoru Bělského lesa a sadu Milady Horákové. Z hlediska míst, kde se v létě obyvatelé necítí příjemně, byly nejčastěji zmiňovány centrum města Ostravy a oblast Karoliny, větší obchodní centra, místa v blízkosti hlavních komunikací a sídliště.