Integrace ukrajinských uprchlíků ve městě pokračuje

6/9 2022

Celou řadu humanitárních kroků realizovala Ostrava v uplynulých měsících, aby pomohla v prvních dnech a týdnech běžencům, kteří se k nám uchýlili do bezpečí. Situace byla po víc jak půl roce stabilizována, prvotní masivní příliv běženců ustal. Mnozí uprchlíci nalezli práci, vhodné (nejen nouzové) bydlení, děti absolvovaly různé adaptační aktivity, počaly navštěvovat školy ve městě a účastní se různorodých volnočasových aktivit.

Integrace ukrajinských uprchlíků ve městě pokračuje

Ilustrační foto MMO.

Integrace po víc jak půl roce závěrem září pokročí ukončením některých prvotních výhod běženců, které měly počáteční situaci ulehčit. Posledním zářijovým dnem bude ukončeno bezplatné cestování uprchlíků v prostředcích Dopravního podniku Ostrava, ukončeny budou také zvýhodněné vstupy (za korunu) do zařízení Sareza, Zoo či bezplatný vstup na věž Nové radnice. V srpnu byly ukončeny rovněž bezplatné služby zajišťování úředně ověřených překladů dokumentů, týkajících se vzdělání uprchlíků pro následný proces tzv. nostrifikace.

„Ukrajinským uprchlíkům budeme rozhodně pomáhat i nadále, a to především při zajišťování adekvátního bydlení, zaměstnání, jazykových kursů a školní výuky pro děti. Stojíme o to, aby se u nás cítili dobře a rozhodli se, alespoň někteří z nich, u nás zůstat natrvalo. Po půl roce trvání různých nadstandardních forem podpory při poskytování městských služeb však cítíme, že pro hladké začlenění Ukrajinců do běžného života města bude užitečné srovnat podmínky jejich dalšího poskytování s podmínkami, které mají i ostatní občané Ostravy," konstatoval primátor města Tomáš Macura.

První dny ve zcela novém prostředí mohly uprchlíkům (zejména dětem, matkám s dětmi a seniorům) zpříjemnit volnočasové aktivity. Možnosti sportovních aktivit v areálech Sarezy za zvýhodněný korunový vstup využilo zhruba 3 600 běženců. Víc jak 16 260 uprchlíků využilo i zvýhodněné možnosti navštívit ostravskou Zoo. Největší zájem zaznamenala Zoo v jarních měsících, v létě pak zájem poklesl. Do konce června byly ukrajinským dětem poskytovány kroužky a kurzy zdarma ve střediscích volného času. V rámci adaptačních aktivit byly zajištěny i příměstské tábory, zdarma je absolvovalo asi 150 ukrajinských dětí. Bezplatný vstup na nejvyšší radniční věž v zemi využilo víc jak 2 300 uprchlíků. Významnou pomoc v prvních měsících znamenala pro uprchlíky možnost využití bezplatné dopravy městskou hromadnou dopravou Dopravního podniku Ostrava.

Už 27. února zřídilo město na ulici Wattova sběrné místo, humanitární pomoc tak putovala k nejpotřebnějším již v prvních dnech. Materiální pomoci se uprchlíkům dostalo také po příjezdu do města v místě na Hlavním nádraží v Ostravě. Zastupitelé na mimořádném zasedání schválili finanční dary v celkové výši 15 milionů, podpora směřovala i k úhradě dobrovolnických aktivit na území města v rámci humanitární pomoci. Ostrava zřídila v prostorách KACPU Komunitní centrum, sociální pracovníci tam poskytli přes 2 000 intervencí. Uprchlíkům se takto dostalo sociálního poradenství, zajištěna byla pomoc krizového interventa i možnost zprostředkovat zaměstnání. V prvních dnech po konfliktu byla zajištěna též úhrada poplatků, které Městské nemocnici Ostrava vznikly v rámci poskytnutí lékařské pohotovostní služby běžencům a úhradu nedoplatků v nemocniční lékárně (ostatní zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění). Náklady činily přes 12 000 korun.

Od počátku konfliktu byla řešena i otázka bydlení. Někteří uprchlíci směřovali do Dětského centra Domeček, dále do objektu města na Rýparově ulici, další nacházeli zpočátku zázemí v hotelech provozovaných městem – SAREZA, PULS A AKORD. Náklady na ubytování a stravu v hotelech přesáhly 1,4 milionu korun. Ve spolupráci s jednotlivými obvody bylo vyčleněno 98 bytů k bydlení osob s dočasnou ochranou z Ukrajiny, vybavení poskytla IKEA a další dárci. V první fázi při hledání zaměstnání uprchlíkům významně pomohla služba překladů dokumentů o dosaženém vzdělání, služba přitom nebyla zdaleka samozřejmá ve všech městech regionu. Nejčastěji byly překládány vysokoškolské diplomy, dokumenty o atestacích, doklady o specializaci například u zdravotníků, maturitní vysvědčení. Město zprostředkovalo překlady 2 300 stran textu pro téměř tři stovky uprchlíků. Náklady vynaložené městem na překladatele dosáhly víc jak 1 milion korun. Řada uprchlíků tak nalezla zaměstnání ve městě.

Město i nadále pokračuje v dalších aktivitách, zajištění vhodného ubytování potřebným, podpoře adaptačních kurzů, vzdělávacích a volnočasových aktivit běženců. Od prvního září by do mateřských škol v Ostravě mělo docházet 148 ukrajinských dětí a v základních školách by mělo vzdělání absolvovat 577 dětí z Ukrajiny. Ani poradenství sociálních pracovníků není u konce, je zajištěno i nadále dle potřeb uprchlíků. Identicky mohou v prostorách ostravského Sociopointu nalézt radu a pomoc obyvatelé Ostravy, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.