Industriální dědictví očima studentů

16/9 2014

Jak naložit s industriálním dědictvím, které nám zanechali naši předkové? To je otázka, nad kterou se zamýšleli studenti architektury a dalších uměleckých oborů od nás a z Polska. Výsledky svých úvah prezentují na výstavě Revitalizace a Ce(j)chovna, instalované v prostorách Dolu Michal v Michálkovicích. Její pondělní (15. září) vernisáže se zúčastnil primátor Petr Kajnar.

Industriální dědictví očima studentů

Primátor Petr Kajnar (první zprava) mezi účastníky vernisáže výstavy Revitalizace a Ce(j)chovna. Foto: B. Krzyžanek

Výstava uspořádaná Katedrou architektury Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava je rozdělena do dvou částí. První s názvem Revitalizace přibližuje výsledky zkoumání lokálních aspektů života v česko-polském pohraničí v oblasti Slezska jako regionu reprezentujícího periferní průmyslová území nejenom ve střední Evropě. Výzkum se uskutečnil z grantu EU v rámci projektu Euroregionu Silesia Revitalizace slezského industriálního dědictví a zúčastnili se ho studenti architektury a uměleckých oborů z Ostravy, Katovic, Gliwic a Opole. Druhá část expozice s názvem Ce(j)chovna nabízí soubor nejlepších diplomových a bakalářských prací studentů ostravské katedry architektury. Také v těchto pracích se objevují témata rozvoje měst a obcí na postindustriálním území, využití brownfields, revitalizace krajiny a další.

Patronát nad výstavou, která potrvá do 5. října, převzal primátor Petr Kajnar. Její smysluplnost zdůraznil i ve svém zahajovacím slově. „Mám radost a těším se, že studenti v Ostravě přemýšlejí nad tím, jak to tady bude vypadat v budoucnu. Ostrava to bezesporu potřebuje. Je to město, které bude třeba postupně přestavět, a to včetně sídlišť. Máte na dlouho co dělat,“ řekl ke studentům, pro které účast na vernisáži znamenala symbolické zahájení nového akademického roku.