Hledáme studentské talenty roku 2023

16/10 2023

Také letos statutární město Ostrava finančně podpoří univerzitní a vysokoškolské studenty, kteří na akademickém poli dosahují vynikajících úspěchů. V rámci projektu Talent roku 2023 mohou naděje současné vědy od města získat až 100 tisíc korun.

Hledáme studentské talenty roku 2023

Talenty roku 2022 s náměstkyní primátora Andreou Hoffmanovou. Foto: Martin Popelář

Program je určen mimořádně úspěšným studentům vysokých škol nebo univerzit, kteří studují v České republice nebo v zahraničí: technické a přírodovědné studijní programy, společenskovědní a humanitní studijní programy a umělecké programy.

Studenti mohou poslat do 31. 10. 2023 Magistrátu města Ostravy, odboru kultury a školství, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, návrhy na ocenění. Studenti musí mít trvalý pobyt na území města Ostravy.

Návrhy vyhodnotí a posoudí komise pro vzdělávání, vědu a výzkum a resortní náměstkyně primátora.

O udělení titulu a ceny rozhodne Zastupitelstvo města Ostravy.

Více ZDE.