Hledáme Seniora roku 2023

3/10 2023

Tradičně při příležitosti Mezinárodního dne seniorů vyhlašuje statutární město Ostrava anketu Senior roku, aby i letos ocenilo činorodé obyvatele Ostravy starší 65 let. Výjimečné seniory, kteří zlepšují život ve městě, ocení město již posedmnácté. 

Hledáme Seniora roku 2023

Vítěze ankety loni ocenil náměstek primátora Zbyněk Pražák. Foto: MMO

Nominovaní jsou vzorem pro ostatní a věnují se široké škále lidských činností, společným jmenovatelem je jim přínos, a často i pomoc, ostatním ve svém městě. V předchozích letech byly oceněny osobnosti, které se zabývaly charitativními aktivitami, ochranou životního prostředí či působily na poli umění nebo sportu a mnohých dalších. Současně hledáme Klub seniorů roku 2023, jehož činnost je prospěšná i zajímavá a významným způsobem přispívá k aktivizaci seniorů. Návrh k ocenění seniorů v obou zmíněných kategoriích lze zaslat do 31. října 2023.

Nominace pro obě kategorie (Senior roku 2023, Klub seniorů roku 2023) lze zaslat na adresu Magistrátu města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, Kancelář primátora či e-mailem na adresu alice.stysova@ostrava.cz. Nominace je vhodné opatřit heslem Senior roku 2023 nebo Klub seniorů roku 2023. Přihláška by měla obsahovat jméno, příjmení nominovaného, jeho věk, adresu bydliště, telefonický nebo e-mailový kontakt kandidáta, spolu se zdůvodněním nominace a kontaktem na předkladatele.

V loňském roce Ostrava ocenila hned dvě osobnosti, hudebního skladatele a dirigenta Pavla Staňka a RNDr. Jana Mayera, který svůj život zasvětil enviromentální výchově dětí i dospělých.  Vítězným klubem seniorů se v roce 2022 stal Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, zapsaný spolek, základní organizace Ostrava-Poruba. Organizace pomáhá svým členům zvládnout život s nemocí a poskytuje také sociální podporu. Svaz zajišťuje celou řadu aktivit, vycházky, společné plavání či rehabilitační cvičení, nezapomíná ani na kulturu a společenské akce. První městem oceněnou seniorkou byla v roce 2007 MUDr. Blanka Malá a prvním oceněným Klubem seniorů bylo v roce 2015 Občanské sdružení Společnost senior.