Hledáme nové pěstouny

14/11 2017

Dejme dětem rodinu je kampaň, která v Ostravě probíhá od roku 2011 a která hledá náhradní rodiny pro děti, které by jinak skončily v kojeneckých ústavech a dětských domovech. Náměstek primátora Michal Mariánek uvedl, že v Ostravě čeká na náhradní rodinnou péči 260 dětí.

Hledáme nové pěstouny

Ilustrační snímek: MMO

V Ostravě působí 20 rodin poskytujících přechodnou péči především malým dětem, které by byly umístěny v kojeneckém ústavu. Připravují tyto děti na budoucí novou rodinu a péče trvá maximálně jeden rok. „Uvítali bychom, kdyby se do této péče zapojilo ještě pět až šest rodin,“ řekl náměstek primátora Michal Mariánek.

V současné době v Ostravě čeká 260 dětí na novou rodinu. Pěstouni dostávají za péči o děti odměnu. Částka se mění, od ledna 2018 u jednoho dítěte bude poskytována odměna ve výši 12 tisíc korun, u dvou dětí 18 tisíc a u tří dětí 30 tisíc korun. Pěstoun na přechodnou dobu pobírá odměnu ve výši 20 000 Kč. Odměna pěstouna podléhá zdanění jako plat.  Dále je na každé dítě vyplácen příspěvek podle věku dítěte (tzv. příspěvek na úhradu potřeb dítěte), od ledna 2018 činí 4950 Kč na dítě do 6 let, 6105 Kč na dítě 6 - 12 let a 6985 Kč na dítě 12 - 18 let.

Historicky první Den pěstounství se uskuteční v Dolní oblasti Vítkovice 18. listopadu od 10 do 18 hodin. Je určen pěstounským rodinám jako malé poděkování za jejich práci. Zvána je i veřejnost, ať se seznámí se pěstounstvím. Během dne bude probíhat program s vystoupením dětí z pěstounských rodin a ukázkami parkouru. V 17 hodin začne promítání filmu Nickyho rodina.