Fotbalová akademie dostala zelenou

19/10 2017

Primátor Tomáš Macura, hejtman Ivo Vondrák, zástupci Fotbalové asociace ČR, Baníku Ostrava a společnosti Vítkovice Aréna podepsali 19. října memorandum o spolupráci, které povede k vytvoření fotbalové Klubové akademie Ostravy. Slavnostního aktu se zúčastnil náměstek primátora pro školství a sport Vladimír Cigánek.

Fotbalová akademie dostala zelenou

Jménem města Ostravy podepsal memorandum primátor Tomáš Macura. Foto: René Stejskal

Díky společnému projektu vznikne na Bazalech moderní tréninkový areál, který bude sloužit fotbalové akademii určené mladým talentovaným hráčům z celého kraje. Ostrava je jediným krajským městem, kde zatím fotbalová akademie nefunguje.

„V memorandu jsme se zavázali, že zajistíme zpracování projektové dokumentace a dále investiční prostředky v předpokládané výši do 150 milionů korun. Dokumentace bude hotová do konce listopadu, demolice by měla začít příští rok na jaře a délka realizace je kvalifikovaně odhadnuta na 14 měsíců. Celý fotbalový areál na Bazalech vložíme do majetku městské společnosti Vítkovice Aréna,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura. Areál stadionu Bazaly je v majetku města a podle primátora by toto místo mělo nadále sloužit fotbalu.

Druhým signatářem memoranda je Moravskoslezský kraj, který poskytne třetinu investičních prostředků na rekonstrukci, maximálně však 70 milionů korun. Zároveň vytvoří podmínky pro školní docházku členů Klubové akademie Ostravy.

„Moravskoslezský kraj podporuje profesionální i amatérské sportovce. Ročně vynakládáme desítky milionů korun nejen na pořádání sportovních akcí mezinárodního významu, ale i na podporu činnosti sportovních klubů, tělovýchovných jednot, pravidelného sportování dětí, mládeže, seniorů i handicapovaných lidí. Je pro nás důležité, aby se zlepšovaly podmínky pro sportovní aktivity vrcholových sportovců i amatérů. Sport je výrazem zdravého životního stylu, nejlepší prevencí kriminality. Je proto naprosto přirozené, že kraj podpoří i mladé fotbalisty, pomůže s vybudováním tréninkového centra a fungováním Klubové akademie Ostrava,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Třetí zainteresovanou stranou je Fotbalová asociace České republiky, které z podepsaného memoranda vyplývá povinnost každoročně přispívat na chod fotbalové akademie částkou tři miliony korun. Asociace navíc přispěje k fungování akademie vzdělávacími programy na městské, regionální i meziregionální úrovni a přidá programy na zvýšení zájmu mládeže o pravidelnou sportovní a vzdělávací činnost ve fotbalových oddílech na území Ostravy a poskytne součinnost při podpoře žádostí o poskytnutí finančních prostředků z Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky na podporu vybudování této akademie.

Čtvrtým podepisujícím subjektem je FC Baník Ostrava, jehož povinností je zajištění odborné náplně Klubové akademie Ostravy a také ubytování členů akademie. Pátou stranou memoranda je Vítkovice Aréna, která bude mít areál ve svém majetku.

Stadion Bazaly se promění v tréninkové centrum Klubové akademie Ostravy. Hlavní plocha hřiště bude rozšířena a může sloužit ve formě tří příčných tréninkových hřišť nebo jako hřiště standardních rozměrů pro mistrovské zápasy. V místě stávajícího tréninkového hřiště vyroste standardní hřiště s umělou trávou a druhé hřiště s přírodním trávníkem. Počítá se s využitím dalších ploch v areálu pro posilování, nácvik obratnosti, vytrvalostní cvičení atd. Součástí areálu bude také 60metrová krytá běžecká dráha pod nově vybudovanou tribunou. V tribuně vznikne rovněž 10 šaten, posilovna, rehabilitace, zázemí pro lékaře, fyzioterapeuta, trenéry, prostory pro stravování a trávení volného času hráčů, tělocvična s hřištěm pro sálovou kopanou včetně hlediště a technického zázemí.