E-biz forum o zkušenostech s elektronickými aukcemi

10/11 2011

Sedmý ročník E-biz fora, konference zaměřené na využívání nákupních, případně prodejních e-aukcí ve firmách a institucích, hostí ve dnech 9. – 11. listopadu ostravský Mamaison Business & Conference Hotel Imperial. V průběhu konference pořadatelé vyhlásili výsledky soutěže FSA (Fair Sourcing Awards) ve využívání e-aukcí, e-poptávek a ostatních elektronických nástrojů. Oceněny byly instituce a firmy z ČR, Polska a Slovenska. V kategorii Trend, která je určena nejúspěšnějším uživatelům a šiřitelům e-aukcí v roce 2011, se mezi třemi nejlepšími institucemi umístilo město Ostrava.

E-biz forum o zkušenostech s elektronickými aukcemi

Foto: Primátor Petr Kajnar s oceněním pro město Ostravu

Cenu za město Ostravu převzal primátor Petr Kajnar, kterému Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a e-aukce v tomto roce udělila také čestné uznání za mimořádnou podporu sdružených nákupů v rámci města a zřizovaných organizací.  

Významného fóra se účastní e-aukční specialisté, vedoucí a výkonní pracovníci firemních nákupních týmů. Město Ostrava je jedním z partnerů této konference, pořádané ostravskou společností NAR Marketing. Záštitu nad akcí převzal primátor Petr Kajnar, který vystoupil v sále Praha ve čtvrtek 10. listopadu v rámci autorského semináře s přednáškou „Město a centrální nákup s e-aukcemi“.

„Elektronické aukce využíváme zhruba čtyři roky. Za tu dobu se nám podařilo pro rozpočet uspořit více než 80 milionů korun. Posledním našim úspěchem byla aukce na telekomunikační služby. Ty se nám podařilo vysoutěžit za méně než 85% původních cen,“ řekl primátor Petr Kajnar. „Kdyby stejným způsobem postupovaly obce v České republice a také vláda, uspořili by ze svých rozpočtů minimálně 20 miliard. Do systému přibíráme další a další komodity. Získané úspory potvrzují, že jsme se vydali správným směrem,“ uvedl dále primátor Kajnar.