Druhý dubnový den startuje celorepubliková kampaň k autismu

1/4 2021

Od roku 2014 pořádá Platforma Naděje pro Autismus celorepublikovou osvětovou kampaň "Česko svítí modře" ke zvýšení povědomí společnosti o podstatě autismu a života s ním. Kampaň obvykle trvá celý duben, začíná 2. dubnem, který OSN vyhlásila v roce 2007 jako Světový den zvýšení povědomí o autismu.

Druhý dubnový den startuje celorepubliková kampaň k autismu

Ilustrační foto. Zdroj MMO.

Lidé s autismem a jejich blízcí se snaží být v rámci svých možností a schopností platnou součástí společnosti i v tomto pro všechny těžkém a frustrujícím období. Opatření přijatá vládou ČR k omezení šíření koronaviru jako například uzavření škol, omezení pohybu na veřejnosti, nošení ochranných pomůcek, omezování provozu sociálních služeb aj. přinášejí do jejich životů zásadní a okamžité změny, na které se však z důvodu svého stavu nejsou vždy schopni hned na 100% adaptovat.

QR

Aktuálně se lidé s autismem stávají terčem útoků na veřejnosti i přes to, že se také na ně vztahuje výjimka stran povinnosti používat předepsané ochranné prostředky (respirátor/chirurgická rouška). Přinucením jejich použití má za následek závažné zdravotní a psychické následky v podobě regresu, vyvolání epileptického záchvatu, paniky aj. Prostřednictvím kampaně je možné i tento stav narovnat.

VIII. ročník kampaně se tematicky zaměří na Průkaz osoby s PAS a Komunikační soubor jako prostředky k zajištění odpovídajícího přístupu k lidem na spektru autismu v době pandemie i mimo ni. Materiály vznikly s cílem změnit přístup odborné veřejnosti a profesí, které v rámci své práce přicházejí do styku s lidmi s PAS a jejich rodinami či doprovodem. Aktuálně jsou to složky záchraného systému, zdravotníci, úředníci, policie...

Více k dokumentům  viz MZCR: https://www.mzcr.cz/komunikacni-soubor-pro-osoby-s-poruchou-autistickeho-spektra/

aut