Stavby zapříčiní v létě i změny v dopravě

21/6 2024

Léto sebou tradičně přináší i intenzivní a čilý stavební ruch, nejinak tomu bude letos v Ostravě. Modernizace a estetizace zastávek a tratí ve městě způsobí také změny v dopravní situaci. Práce ovlivní individuální i hromadnou dopravu. 

Stavby zapříčiní v létě i změny v dopravě

Budoucí podoba estetizované zastávky MHD Karolina. Vizualizace: DPO

Uzavírky a výluky si vyžádají stavby Dopravního podniku Ostrava na ulici 28. října před Domem kultury města Ostravy a estetizace zastávky Karolina. Pokračují rovněž práce první fáze přípravy území rekonstruovaného Domu kultury města Ostravy na ulici 28. října, které byly zahájeny v loňském roce. V květnu byla zahájena také rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ostravských Fifejdách. Pokud v důsledku prací dojde k omezení parkování ve zmíněných místech uzavírek, lidé mohou využít parkovací kapacitu dokončeného parkovacího domu u městské nemocnice, zprovozněného 15. června 2024.

Modernizace tramvajové trati na ulici 28. října přinese tišší provoz tramvají, nově bude vybavena i zastávka v úseku, estetizace se dočká i zastávka Karolina. Práce přinesou úplnou silniční uzavírku ul. 28. října v úseku ul. Bozděchova a na Jízdárně od 1. července 2024. Detailní informace o celkovém letním provozu MHD naleznou zájemci v odkazu dpo.cz/leto2024.

„V prostoru ulice 28. října pokračují od loňského roku také přípravné práce rekonstrukce Domu kultury města Ostravy a přístavby koncertního sálu. První fáze stavebních prací nyní negeneruje uzavírky, koordinován je výjezd staveništní dopravy s pracemi vedenými na stavbách Dopravního podniku Ostrava. Dne 27. června 2024 budou zahájeny práce na výkopu stavební jámy, její vyhloubení předpokládáme do listopadu 2024. Následovat budou práce k zakládání objektu koncertního sálu. Stavební práce druhé fáze výstavby by měly být dokončeny v roce 2027,“ přiblížil Břetislav Riger, náměstek primátora. V této lokalitě je zamýšlena také výstavba nového parkovacího domu s kapacitou až 600 parkovacích míst a výstavba tzv. Černé kostky. Obě zmíněné stavby však nyní žádné změny v dopravě nezapříčiňují.

V květnu započala rekonstrukce vodovodu a kanalizace na ostravských Fifejdách, provedena bude kompletní výměna potrubí v části ulice Hornopolní, v lokalitě od ulice Nemocniční kolem areálu městské nemocnice po propojení do ulice Cingrova a v celé Nemocniční ulici, informovali jsme před zahájením prací (viz https://1url.cz/e1eXr). Rekonstrukce bude dokončena v závěru letošního roku. Práce probíhají v různých etapách v různých částech lokality. Je zapotřebí sledovat značení, které bude definovat aktuální fázi prací. Od 24. června bude realizována druhá fáze stavebních prací, omezen bude průjezd od ulice Cingrova. Příjezd k nově dokončenému parkovacímu domu u městské nemocnice bude přes ulici 28. října, z ulice Jankovského, Červeného kříže a Odboje. Příjezd do ulice 28. října bude v době prací na tramvajové trati reálný pouze ze směru od náměstí Republiky. Aktuální uzavírky komunikací povolené odborem dopravy magistrátu či oznámené jinými úřady naleznete v odkazu https://1url.cz/z1eYx.


DVĚ KLÍČOVÉ INVESTICE DPO. OSTRAVU ČEKÁ V LÉTĚ OMEZENÍ MHD

Modernizace tramvajové trati na ulici 28. října před Domem kultury města Ostravy a estetizace zastávky Karolina. Dvě stavby Dopravního podniku Ostrava (DPO), které spolu s rekonstrukcí parovodu na ul. Nádražní ovlivní letní MHD v Ostravě, a to zejména na páteřní trase směrem do centra. Od začátku července budou v daných úsecích silniční uzavírky a výluky v tramvajovém provozu. Například tramvaje mezi Porubou a centrem budou odkláněny přes Vítkovice.

„Uvědomujeme si, že letní stavby přinesou nepříjemná omezení na páteřní tramvajové trase v centru města. Předem cestujícím děkujeme za trpělivost. Víme, že pro cestující i obyvatele Ostravy jsou letní výluky MHD nevítanou záležitostí. Proto se vždy snažíme společně s městem a obvody sezónní stavební činnost pečlivě koordinovat. V letních měsících je MHD zatížena méně než v průběhu roku, a proto zásadní výluky směřujeme na toto období. Chceme Ostravanům zvýšit kvalitu cestování a věříme, že po skončení výluk ocení přínosy staveb,“ uvádí Daniel Morys, generální ředitel DPO a předseda představenstva.

Modernizace tramvajové trati na ul. 28. října znamená kompletní výměnu konstrukce tramvajové tratě v  délce přes 400 metrů dvoukolejně za unikátní pevnou jízdní dráhu, která zajistí tišší provoz tramvají. Nové bude i vybavení zastávky Krajský úřad. Investice vyjde téměř na 80 milionů korun a DPO usiluje o dotaci EU.

Prakticky tak od 1. července do 16. srpna dojde k úplné silniční uzavírce ul. 28. října v úseku ul. Bozděchova a Na Jízdárně. Objízdná trasa individuální automobilové dopravy (IAD) bude přes ul. Železárenskou a Výstavní. Tramvaje budou odkloněny přes Vítkovice. Ve vyloučeném úseku na ul. 28. října bude zajištěna náhradní autobusová doprava.

Estetizace zastávky Karolina zajistí cestujícím nové rozšířené zastřešení, rozšíří se i přechod pro chodce. Zastávka se má také díky speciálně instalované světelné technologii stát další vizuálně atraktivní částí města. Investice vyjde téměř na 30 milionů korun. V úseku ul. Poděbradova a Na Karolině je plánována od konce července úplná silniční uzavírka až do září 2024. Objízdná trasa IAD povede po ul. Těžařská a K Trojhalí. Po zahájení prací vzniknou provizorní tramvajová nástupiště v těsné blízkosti zastávky. O třech víkendech v září počítá DPO i s výlukami tramvajového provozu. Autobusy č. 21, 81 a 99 budou od 1. července zastavovat na provizorních nástupištích na ul. Těžařská a Poděbradova.

Od 1. července do 1. září proběhne na ul. Nádražní i rekonstrukce parovodu, a to v prostoru mezi tramvajovou zastávkou Muglinovská a křižovatkou Nádražní x Myslbekova. Objízdná trasa IAD bude po ul. Suchardova, Sokolská třída a Muglinovská. Úsek Důl Jindřich – Hlavní nádraží bude zajištěn náhradní autobusovou dopravou. 

Detailní informace o celkovém letním provozu MHD včetně výluk najdou zájemci na webu dpo.cz/leto2024.