Dopravní terminál Svinovské mosty byl slavnostně otevřen

21/12 2012

Nový dopravní terminál na Svinovských mostech byl v pátek 21. prosince po 13. hodině předán do užívání. Slavnostního otevření se zúčastnili krajský hejtman Miroslav Novák, primátor Ostravy Petr Kajnar, náměstci primátora Dalibor Madej, Jiří Hrabina, Tomáš Sucharda, ředitel Úřadu pro regionální rozvoj David Sventek a řada dalších osobností.

Dopravní terminál Svinovské mosty byl slavnostně otevřen

Slavnostní otevření Svinovských mostů obstarali zástupci kraje, města, stavbařů a dalších insititucí. Foto: L. Vidlička

V rámci projektu Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa, stavbaři zvládli s tříměsíčním předstihem rekonstrukci obou mostů, autobusových a tramvajových zastávek a přístupu k nim pomocí eskalátorů, výtahů a schodišť v jižní a severní věži. Řidičům, kteří museli od poloviny ledna zastavené úseky objíždět po dálnici nebo Rudné ulici, dali předvánoční dárek: individuální automobilová doprava v obou směrech se na mosty vrací o půlnoci z 21. na 22. 12. 2012. 

„Svinovský terminál je jedním z nejdůležitějších dopravních uzlů ve městě, což ukázal i poslední rok, během kterého byla dopravní situace v našem městě komplikovaná. Mosty však opravu nutně potřebovaly. Jsem velmi rád, že se podařilo obnovit dopravu s tříměsíčním předstihem.  Chtěl bych poděkovat Ostravanům za trpělivost a pochopení, které v posledním roce prokázali,“ řekl primátor Ostravy Petr Kajnar. 

Svinovské mosty byly od poloviny ledna t. r. uzavřeny vždy v jedné polovině pro individuální automobilovou dopravu. Od stejného období byly v upraveném režimu provozovány také linky městské hromadné dopravy. Také ty se nyní vracejí do původního stavu.

„Otevření nového dopravního terminálu je pro Ostravu důležitým milníkem,“ zdůraznil náměstek primátora pro investice Jiří Hrabina. „Kromě řady výhod představuje také moderní a vysoce estetickou vstupní bránu do města pro cestující přijíždějící po železnici. Chtěl bych touto cestou poděkovat zhotoviteli díla a všem dodavatelům za uspíšení předání objektu. Samozřejmě také našim občanům a návštěvníkům Ostravy, kteří zvládli všechny potíže spojené s objížďkami. Věřím, že je to pro všechny hezký vánoční dárek!“

Investorem projektu Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa, je statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj, zhotoviteli díla firmy IMOS Brno a SDS Exmost. Práce byly zahájeny v červenci 2011, původní termín zprovoznění terminálu byl 96 týdnů, tedy březen, respektive duben 2013. Celkové stavební náklady představují 416,3 mil Kč s DPH, z toho na město Ostravu připadá částka 304,3 mil Kč s DPH (dotace ROP je 91,98 %, čili 280 mil. korun), na Moravskoslezský kraj pak 112 mil. korun s DPH (dotace ROP 70 %, čili cca 78,4 mil. Kč). Předpoklad úspor získaných v rámci výběrového řízení je 49,3 % z původních nákladů, které byly vyčísleny na 796 milionů korun včetně DPH. V příštím roce zbývá dokončit některé práce na mostech a pozemních objektech za cca 50 mil. Kč.