Cenu Dům roku získala atletická hala

31/5 2017

O přízeň poroty ve 23. ročníku soutěže Ostravský dům usilovalo o přízeň poroty šest přihlášených staveb, které byly dokončeny ve dvouletém období mezi 1. lednem 2015 a 31. prosincem 2016. Zajímavostí je, že se odborníci i veřejnost téměř shodli na dvou nejlepších stavbách, jen jejich pořadí je u odborníků a veřejnosti obrácené.

Cenu Dům roku získala atletická hala

Ostravským domem roku 2016 je Atletická hala Vítkovice. Repro: MMO

Odborná porota posuzovala celkový dojem a architektonický výraz stavby, dále kvalitu uspořádání a řešení jejího okolí, její zapojení do prostředí, technické provedení, přínos pro život města i skutečnost, jestli se jedná o příklad hodný následování. Na základě posouzení jednotlivých přihlášených staveb rada města na základě doporučení poroty udělila titul Ostravský dům roku 2016 Atletické hale Vítkovice v Ostravě-Zábřehu, která nejlépe splnila stanovená kritéria. Odměnu rada města schválila pro Vědeckotechnický park 4Medi – Corporate Biotech Park for Medical Innovations Ostrava v Porubě.

Čestná uznání bez finančního ohodnocení získaly tyto stavby: Rekonstrukce bytového domu s přístavbou výtahu v Přívozské ulici, Hala s administrativní částí firmy Roper Engineering ve Výstavní ulici a Antracit House v Lihovarské ulici v Kunčičkách.

O finančních odměnách pro vítěze ve výši 300 tisíc Kč a pro druhé vyhodnocené dílo ve výši 150 tisíc korun rozhodnou na svém červnovém zasedání ostravští zastupitelé. Slavnostní vyhodnocení soutěže s předáním plakety, diplomů a šeků se uskuteční v pátek 23. června od 10 hodin v budově radnice města.

O vítězi letošního ročníku rozhodovala také veřejnost prostřednictvím webové ankety. Téměř 800 unikátních hlasů rozhodlo o tom, že Ostravským domem roku 2016 – cenou veřejností se stává s 385 hlasy 4Medi – Corporate Biotech Park for Medical Innovations Ostrava, na druhé místo se s 242 hlasy dostala Atletická hala Vítkovice a třetí příčka s 58 hlasy patří Antracit House.

Dosavadní vítězové soutěže Ostravský dům roku: Čs. obchodní banka na Hollarově ulici (1994), Administrativní budova firmy ICEC na Sokolské třídě (1995), Integrovaný dům v centru Ostravy (1996), Finanční úřad v  Ostravě Jihu (1997), Dostavba zimního stadionu Sareza v  Porubě (1998), Divadlo loutek (1999), Národní divadlo Moravskoslezské (2000), Cestovní centrum Fischer na Jiráskově náměstí (2001), Dům knihy Librex (2002), Multifunkční budova I. Vědecko-technologického parku v Porubě (2003), Administrativní a provozní budova Liftcomp v Porubě (2004), Sídlo a výrobní základna společnosti Merko CZ v Hrabové (2005), Administrativní a skladový objekt společnosti Bextra ve Vítkovicích (2006), Rekonstrukce nádraží a přednádražního prostoru ve Svinově (2007), Hotel Park Inn v Moravské Ostravě (2008), Polyfunkční dům Elstav ve Vítkovicích (2009), Dům sociálních služeb pro seniory Landek v Petřkovicích (2010), Alternativní scéna Divadla loutek (2011), Multifunkční aula Gong Dolní Vítkovice (2012), Budova Concept House v Porubě (2013) a Svět techniky Science and technology centrum v Dolní oblasti Vítkovice (2014). Titul Ostravský dům roku 2015 byl udělen stavbě „Nové koupelny – Hudební klub v Moravské Ostravě“ (Heligonka).