Dobrovolníci roku 2023 převzali ocenění na ostravské radnici

6/12 2023

Potřinácté ocenilo město Ostrava dobrovolníky pomáhající v různých institucích, onkologickým či dalším pacientům, rodinám s dětmi, seniorům apod. Letošní poděkování proběhlo 5. prosince na půdě ostravského magistrátu. Deset dobrovolníků bylo oceněno titulem Dobrovolník roku 2023, letošní novinkou je ocenění tzv. neformálních dobrovolníků.

Dobrovolníci roku 2023 převzali ocenění na ostravské radnici

Dobrovolníci roku 2023 se zástupci vedení statutárního města Ostravy. Foto: Jiří Zerzoň

Ocenění Dobrovolník roku Ostrava udílí u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který je od roku 1985 připomínán 5. prosince. Cílem je ocenit práci dobrovolníků, kteří svůj čas věnují pomoci druhým.

Město spolupracuje se dvanácti dobrovolnickými organizacemi, působícími na území města a sdružujícími téměř 3 000 dobrovolníků. Tito dobrovolníci letos věnovali potřebným úctyhodných takřka 50 000 hodin. Ostrava podpořila dobrovolnictví také částkou přesahující 2,3 milionů korun. „Děkuji všem dobrovolníkům, kteří svůj čas věnují potřebným zcela nezištně, bez nároku na honorář, a pomáhají jim v těžkých životních chvílích, nemoci či je doprovází na cestě poslední. Mají můj hluboký obdiv, protože se nejedná o jednoduchou službu, přesto si ji vybrali a někteří z nich pomáhají i desítky let. Naše poděkování náleží nejen dnes oceněným dobrovolníkům, ale i všem ostatním, kteří svůj život zasvětili pomoci potřebným,“ konstatoval Jan Dohnal, primátor města.

Titul Dobrovolník roku 2023 přináleží těmto oceněným:

Stanislavě Vítkové, Centrum pro rodinu a sociální péči

Dominiku Szczerbovi, Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava

Miroslavu Szlaurovi, Fakultní nemocnice Ostrava

Dagmar Zelené, HOST Home – Start Česká republika

Marii Lukešové, Charita Ostrava

Šárce Prchalové, OVAHELP Centrum pomoci onkologickým pacientům

Tomáši Chodurkovi, Slezská diakonie

Janě Vostárkové, Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum

Evě Muroňové, Nadační fond Pavla Novotného

Barboře Anežkové, Tutorie

Zbyněk Pražák, náměstek primátora, přiblížil detailněji letošní novinku, ocenění tzv. neformálních dobrovolníků: „Město poprvé přistoupilo také k poděkování za aktivity mající dopad na oblast rodinné politiky. Díky práci těchto dobrovolníků funguje řada prorodinných organizací, ať už se jedná o rodinná či komunitní centra nebo farnosti a spolky.  V této kategorii byli oceněni čtyři nominovaní, jednalo se o jednotlivce, rodinu i manžele.“

Titul tzv. neformálního dobrovolníka roku 2023 přináleží:

Rodině Soldánových, Obecně prospěšná společnost Dlaň životu

Lucii Sečkařové, Parlament dětí a mládeže města Ostravy – Středisko volného času Korunka

Vojtěchu Vlčkovi, Římskokatolická farnost Stará Bělá

Haně Ptáčníkové a Petru Ptáčníkovi, Rodinný svaz ČR

Mezi letošními oceněnými je například paní Marie Lukešová, která je dobrovolnicí Charity Ostrava již deset let. Svou péči cílí zejména seniorům, dochází do charitního střediska Gabriel – komunitního centra pro seniory. Podílí se na programu Dámského klubu, organizuje rozličné akce spolu s dalšími dobrovolníky, připravuje třeba vernisáže, vycházky aj.

Deset let se dobrovolnictví věnuje i Dagmar Zelená z organizace HOST Home – Start ČR. Za tu dobu věnovala potřebným 800 hodin dobrovolnické práce. V náročných životních situacích provázela už šest maminek s malými dětmi. Tou zatím poslední byla paní Jana, která zůstala sama se třemi dětmi. 

Jana Vostárková pomáhá v Dobrovolnickém hospicovém centru Charity Ostrava sedm let, klientům Hospice sv. Lukáše zajistila za tu dobu péči v rozsahu 2 900 hodin. Do hospice dochází pravidelně, spolupořádá úterní hospicové kavárny pro klienty a jejich blízké a na klienty myslí, i když v hospici není. Zprostředkovává jim kontakt se světem venku, nosí jim zajímavé knihy či CD.

Historicky prvním oceněným kategorie neformální dobrovolník je rovnou celá rodina. Řadu let pomáhá rodina Soldánových v azylovém domě pro těhotné matky v tísni. Rodiče pomáhali ještě při rekonstrukci domu před jeho otevřením, což je úctyhodných 17 let. Rodina náleží k pravidelným dárcům, do potřebných aktivit se zapojují také děti.

Oceněn byl i pan Vojtěch Vlček, který nepřetržitě od března roku 2022 pomáhá ukrajinským rodinám, které se k nám uchýlily před válkou. Organizuje sbírky pro potřebné, ukrajinským rodinám ale zprostředkovává také pomoc psychologa, tlumočníka či pomoc při hledání práce. Dobročinným sbírkám pro potřebné se však věnuje desítky let, stojí za pomoci pro lidi bez domova či lidi postižené válkou v Sýrii a Iráku. Pořádá také výlety pro vozíčkáře z Hrabyně.