Do školního vzdělávání zamířily další magistrátní dotace

8/2 2024

Orgány města Ostravy schválily pro rok 2024 v rámci Programu a výzvy na podporu rozvoje kvality školství rozdělení finančních prostředků na školní projekty, zvyšující kvalitu vzdělávání na území města. Mezi 81 projektů magistrát rozdělí částku v celkové výši 9,71 milionů korun.

Do školního vzdělávání zamířily další magistrátní dotace

Publikace, pořízené do knihovny ZŠ a MŠ Krestova. Foto: MMO

Rozvoj kvality školství Ostrava finančně podporuje od roku 2005. Podpořené projekty se orientují především na aktivity v oblasti čtenářské a mediální – ale také finanční – gramotnosti, podnikavosti, kreativity, enviromentálního i ekologického vzdělávání, polytechnického vzdělávání a také řemesel.

„Poskytnuté finanční prostředky určené vzdělávacím projektům musíme chápat, jako investici, která se nám všem v budoucnu mnohonásobně vrátí,“ usuzuje náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. „Klademe důraz, aby námi podporované projekty pomohly dětem zorientovat se v současném světě. Aby byly kupříkladu schopny pochopit a správně interpretovat text, aby objevily radost ze čtení a samy pak zatoužily po dalších vědomostech. Zároveň v dětech prostřednictvím těchto projektů rozvíjíme smysl pro hravou tvořivost, ale zároveň zodpovědnost, například v hospodaření s penězi. To je mimochodem cesta, jak v dospělosti nespadnout do exekuce. Každá takto vydaná koruna má smysl pro celou společnost.“

V minulém roce byly v rámci tohoto programu poskytnuty peněžní prostředky např.  Základní škole a mateřské škole, Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvkové organizaci, která realizovala projekt s názvem „Kniha přítel člověka II.“. Cílem tohoto projektu byl rozvoj čtenářské gramotnosti, zájmu o četbu knih, vzdělávání, rozvoj empatie k druhému člověku a schopnost kooperace. Do školní knihovny byla pořízena řada titulů pro malé i starší čtenáře. Snahou školy bylo, aby školní knihovna byla místem, kde se každý ocitne ve svém oblíbeném literárním světě.

Úspěšnými, a mezi dětmi oblíbenými, byly rovněž „Drama dílny“, které se konaly napříč ostravskými základními školami. Lektoři spolku THeatr ludem v nich pomocí zážitkové kreativní výuky podněcovali v dětech kladný vztah ke knihám a literatuře.