Do Mošnova přichází nový investor

27/4 2016

Již v prvním pololetí roku 2017 bude ve strategické průmyslové zóně Mošnov zahájena výstavba nové haly pro výrobu nejmodernějších materiálů a slitin, jejímž investorem je společnost Vítkovice – výzkum a vývoj – technické aplikace a. s. Příslušnou smlouvu podepsali 27. dubna v Radnici města Ostravy primátor Tomáš Macura a zástupce investora Jiří Režnar.

Do Mošnova přichází nový investor

Moment podpisu smlouvy o výstavbě nového závodu v průmyslové zóně Mošnov. Zleva Tomáš Macura a Jiří Režnar. Foto: B. Krzyžanek

Nová hala, která by měla být dokončena v roce 2018, bude zabírat zhruba 14 tisíc m2, areál celé továrny s obchodním názvem Maestoso Advanced Materials bude činit 2,5 ha. Investice do nového výrobního závodu, jehož součástí bude i vývojové pracoviště na výzkum a vývoj ušlechtilých ocelí a slitin, dosáhnou podle předpokladů hodnoty téměř 650 milionů korun. Část nákladů bude hrazena z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V první fázi najde v továrně zaměstnání 35 lidí, po najetí všech technologií bude pracovní kolektiv tvořit 45 dělníků, 5 techniků a 10 obchodních zástupců a členů managementu, celkem 60 osob.

„Ve střední Evropě zcela chybí pokročilá vakuová technologie výroby špičkových ocelí a superslitin s požadovanou mikročistotou a chemickou homogenitou. Protože vlastníme patent na ocel pro práci za tepla, která ve srovnání například s ocelí jednoho z největších výrobců má o 35 procent vyšší výkonnost a o 10 procent nižší cenu, rozhodli jsme nejen pokračovat ve výzkumu a vývoji, ale především začít s výrobou této oceli. Týmu našich vědeckých pracovníků se podařilo vyvinout rovněž proces výroby niklových superslitin, který nám umožní vstup na exkluzivní trh s materiály pro leteckou, námořní a automobilovou dopravu,“ vysvětlil důvody, které vedly jeho společnost ke stavbě nové továrny, Jiří Režnar.

Firma plánuje ročně vyprodukovat v Mošnově zhruba 5 tisíc tun speciálních materiálů, které se do České republiky zatím pouze dovážejí z Německa, Anglie, Francie, Číny nebo Spojených států.

„Pro mne je to dvojnásobně dobrá zpráva, protože vedle zahraničních investorů se do zóny nastěhuje česká společnost, která navazuje na know-how a technologie vzniklé v tomto regionu, na tradici hutní výroby obohacenou o poznatky nejnovější vědy a výzkumu, a která intenzivně spolupracuje s místními výzkumnými pracovišti včetně Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Je to přesně ten typ podnikání, který bychom chtěli podporovat, ta symbolická spojnice mezi průmyslovou minulostí tohoto regionu a budoucností, která je ve vědomostní ekonomice,“ uvedl primátor Tomáš Macura.

Ve strategické průmyslové zóně Mošnov o rozloze asi 200 hektarů, kterou vlastní město Ostrava, působí v současnosti šest firem; společnost Maestoso Advanced Materials bude sedmá. S dalšími pěti zájemci vede město jednání.