Devět významných staveb ve městě opraví jejich majitelé s podporou města

14/10 2020

Devět významných budov v Ostravě opraví nejpozději do konce září příštího roku jejich majitelé s významnou podporou města. Ve středu 14. října o tom rozhodli ostravští zastupitelé.

Devět významných staveb ve městě opraví jejich majitelé s podporou města

Štítová kolonie Ostrava-Vítkovice, dům v Lidické ulici Foto:MMO

K původně alokovaným pěti milionům korun, určeným na obnovu městských staveb a industriálního dědictví, přidá město dalších 293 900 korun, aby nebylo nutné dotace krátit. V Ostravě bude díky tomu pokračovat obnova ojedinělých staveb, případně objektů, které mají zásadní význam pro charakter města a jsou ve špatném technickém stavu.

„Dotací ve výši padesáti procent nákladů podpoříme soukromé majitele vesměs bytových domů v Moravské Ostravě, ve Vítkovicích a v Porubě, kteří se chystají na opravy fasád, revitalizace objektů, výměny oken nebo nepůvodních prvků. Oceňujeme, že se vlastníci nemovitostí v památkových zónách i památkově chráněných objektů, které není jednoduché a levné udržovat, rozhodli investovat do obnovy svých nemovitostí. Společnými silami tak pomůžeme další estetizaci městských zón," uvedla resortní náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Město obdrželo od majitelů staveb určených k bydlení a občanské vybavenosti nebo sportovnímu a kulturnímu využití, či objektů industriálního dědictví, celkem osmnáct žádostí s požadavkem na více než 8 milionů korun. Výše příspěvku na jeden projekt z Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb mohla dosáhnout až 1,5 milionu korun, dotace může pokrýt maximálně 50 procent nákladů na opravu, zbytek hradí majitel objektu z vlastních zdrojů. Projekty posuzoval odbor územního plánování a stavebního řádu a poté je hodnotila komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická rady města. Tři projekty byly vyřazeny pro nesplnění podmínek programu. Šest projektů nezískalo potřebný počet bodů. Mezi devět úspěšných projektů město rozdělí celkem 5 293 900 korun.

V Moravské Ostravě se budou revitalizovat dva objekty. Repasovat okna a opravovat dekorativní secesní štuková fasáda se bude na domě v ulici Střelniční 2 v nákladech více než 2 miliony korun. Budova postavená v letech 1911 až 1912 je kulturní památkou a je součástí městské památkové zóny. Jde o příklad kvalitní architektury, která patří do pohledově exponovaného úseku zástavby jižní strany Masarykova náměstí.

Druhý dům, jehož majitel uspěl se svou žádostí o podporu, se nachází v ulici Hollarova 2. Je také součástí městské památkové zóny a v současnosti u něj probíhá řízení o prohlášení za kulturní památku. Je dominantním prvkem v křížení ulic Nádražní a Hollarova. Byl postaven v letech 1894 až 1895 a v minulosti prošel několika změnami. Vyšší patra mají historizující zdobnou fasádu, ale přízemní portál byl kolem roku 1974 upraven v duchu funkcionalistické architektury. Za více jak 3 miliony korun se u něj bude opravovat památkově hodnotná štuková fasáda, měnit se budou okna.

Dva bytové domy postavené v padesátých letech minulého století ve stylu socialistického realismu, tzv. sorely, se budou revitalizovat v Porubě. Oprava fasády z břízolitových omítek ve více barevných odstínech s použitím sgrafit přijde na Porubské 552 na bezmála 7 milionů korun, v případě domu na Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 18 to bude 1,2 milionu korun.

V Lidické ulici se dočká opravy pět domů jednoho z nejzajímavějších a nejcharakterističtějších urbanistických celků Vítkovic, štítové kolonie. V unikátně dochovaném souboru dělnických řadových domů postavených v 90. letech 19. století, který je součástí městské památkové zóny, se budou měnit okna a dveře, opravovat a čistit fasády a dělat další údržba.

Program obnovy kulturních památek a významných městských staveb se primárně zaměřuje na stavby v důležitých lokalitách obvodů, a také na památky a stavby, jejichž opravy a údržba jsou mimořádně náročné a vlastník na ně nemá dostatek finančních prostředků. Motivuje majitele k péči o jejich nemovitosti v souladu se zájmy památkové péče a s cílem zajistit městu kvalitní architekturu. Současné nastavení programu umožňuje cílit konkrétní výzvy na ta místa a stavby, jejichž aktuální neutěšený stav město nejvíce trápí. Do roku 2017 město rozdělovalo na obnovu památek každoročně zhruba 3 miliony korun. Na 5 milionů se částka zvýšila poprvé v roce 2018. Loni město z programu podpořilo opravy devíti převážně církevních staveb.

Podpora oprav a údržby soukromých objektů, které patří ke kulturním památkám, či se jedná o významné městské stavby, je nedílnou součástí dlouhodobé a cílené snahy města o estetizaci veřejného prostoru. K jeho zkvalitňování přispívá také například program na obnovu bytových domů ve správě městských obvodů, projekty výstavby nových nájemních domů místo nevzhledných proluk, omezení reklamního smogu v ulicích města a například dotační program na estetizaci veřejného prostoru fajnOVY prostor.