Chovatelé mohou svou pozorností předejít šíření ptačí chřipky

4/5 2023

Vzhledem k nedávnému výskytu nakažlivé ptačí chřipky u drůbeže na Rychvaldsku upozorňujeme chovatele ptactva, aby věnovali svým chovům zvýšenou pozornost a případná podezření na výskyt nákazy hlásili Státní veterinární správě. Mohou tak předejít škodám z případného většího rozšíření infekční choroby.

Chovatelé mohou svou pozorností předejít šíření ptačí chřipky

Ptačí chřipka neboli aviární influenza (AI), je nakažlivé virové onemocnění ptáků. Zdrojem onemocnění
jsou volně žijící vodní ptáci, kteří vylučují virus do vnějšího prostředí především trusem. Příznaky
onemocnění mohou být různé od snížení příjmu krmiva a vody, po průjmy, dýchací potíže a pokles
produkce vajec. Může dojít i k náhlým úhynům bez předchozích příznaků. Některé kmeny viru AI
mohou být za určitých podmínek přenosné i na člověka.

Zdroj AI a její šíření:
přímý kontakt drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem na zemi i na vodě
trusem kontaminované krmivo, voda, stelivo
pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděv, obuv)

Preventivní opatření:
 zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem pomocí sítí a plotů
 oddělený chov hrabavé a vodní drůbeže
 umístění krmiva a vody pro drůbež uvnitř budovy nebo pod přístřešky
 důsledná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 použití bezpečného krmiva a steliva
 použití vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi