Ceny města Ostravy byly uděleny čtyřem osobnostem

18/10 2023

Ostrava udělila Ceny města čtyřem osobnostem, které mimořádným způsobem přispěly k jejímu rozvoji. Zastupitelé na svém říjnovém zasedání rozhodli o ocenění JUDr. Jarmily Hájkové, Mgr. Zlaty Holušové, Petra Mitáčka a prof. PhDr. Josefa Jařaba CSc.

Ceny města Ostravy byly uděleny čtyřem osobnostem

Jednou z oceněných byla také dlouholetá ředitelka loutkového divadla Jarmila Hájková. Foto: Jiří Zerzoň

Tři nominované osobnosti převzaly ocenění z rukou primátora Jana Dohnala v průběhu jednání zastupitelstva, prof. PhDr. Josefu Jařabovi CSc. byla Cena města udělena in memoriam. Významným osobnostem, jež se zásadním způsobem podílely v některé z oblastí života ve městě, jsou Ceny města udělovány od roku 1996. Celkem Ostrava udělila 43 těchto ocenění.

Paní JUDr. Jarmila Hájková převzala ocenění za mimořádný přínos pro rozvoj města v oblasti uměleckého a kulturního rozvoje města. Oceněná byla více než třicet let ředitelkou Divadla loutek Ostrava a rozhodujícím způsobem se zasloužila o jeho umělecký a ekonomický růst i jeho etablování mezi nejvýznamnější evropské scény tohoto typu. Podílela se na vybudování nového sídla divadla na Černé louce. Divadlo loutek Ostrava úspěšně reprezentuje naše město na mezinárodní úrovni po celém světe, ročně odehraje 650 představení a již 15 let nabízí edukativní program.

Zastupitelstvo města udělilo Cenu města paní Mgr. Zlatě Holušové za mimořádný přínos pro rozvoj města v oblasti hudebního a kulturního života. Paní Zlata Holušová je zakladatelkou, ředitelkou a hlavní dramaturgyní Colours of Ostrava, největšího tuzemského hudebního festivalu, který jistě není zapotřebí představovat. Paní Holušová je držitelkou dvou hudebních Cen Anděl, figuruje v žebříčku TOP ženy Česka nebo v seznamu nejvlivnějších českých žen magazínu Forbes.

Za mimořádný přínos pro město v oblasti městské hromadné dopravy udělilo zastupitelstvo Cenu města panu Petru Mitáčkovi, spoluzakladateli a dlouholetému členu výboru Kroužku přátel městské hromadné dopravy v Ostravě. Na přelomu 70. a 80. let byl pan Petr Mitáček iniciátorem a spoluzakladatelem spolku fandů městské dopravy, jehož cílem byla původně záchrana historického tramvajového vozu č. 25. Za více než 40 let činnosti spolku je výsledkem celkem 34 zachráněných historických vozidel ve sbírce v majetku statutárního města Ostravy. Záchraně, údržbě, prezentačním jízdám těchto vozů věnoval oceněný tisíce dobrovolnických hodin bez nároku na jakýkoliv honorář.

Cena města Ostravy in memoriam byla udělena panu profesoru PhDr. Josefu Jařabovi CSc. za mimořádný přínos pro rozvoj města v oblasti politiky, vědy, kultury a sportu. Profesor Josef Jařab byl první svobodně zvolený rektor v porevolučním Československu, rektor Středoevropské univerzity v Budapešti, první prezident Evropské asociace amerikanistů z bývalého východního bloku, senátor Parlamentu ČR, člen Parlamentního shromáždění Rady Evropy, držitel řady významných ocenění i laureát čestných doktorátů ve Spojených státech i ve Velké Británii. Pan profesor žil zhruba 20 let v Ostravě, učil na Katedře jazyků Vysoké školy báňské, krátce pracoval v Nové huti Klementa Gottwalda a v Dole Alexander na Zárubku, v šedesátých letech v Ostravě organizoval tzv. Studentské pátky, které navštěvovaly stovky mladých lidí.

Souhrn nositelů tohoto ocenění, mezi něž náleží například ředitel Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava Petr Čolas, zpěvačka Věra Špinarová či architekt Josef Pleskot nebo komorní soubor Kubínovo kvarteto, naleznou zájemci v odkazu viz https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/vyznamne-osobnosti/ceny-mesta-ostravy. Ocenění je udělováno po schválení návrhů Výboru pro udělování čestného občanství cen města orgány města.

Kromě Cen města uděluje Zastupitelstvo města Ostravy jako nejvyšší formu ocenění Čestné občanství statutárního města Ostravy. Může být uděleno osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj města, jeho vzhled a pozitivní prezentaci doma i v zahraničí a jako zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot. V roce 2022 bylo uděleno Čestné občanství města spisovateli Ivanu Binarovi, poprvé bylo Čestné občanství města uděleno v roce 1935 prezidentu T. G. Masarykovi. Do současnosti bylo Čestné občanství uděleno 71 osobnostem, mezi dalšími laureáty jsou například válečný veterán, plukovník v. v. Mikuláš Končický, básník Petr Bezruč a tenista Ivan Lendl. Detailně viz https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/vyznamne-osobnosti/cestni-obcane-mesta.