Cena za přínos pro hospodaření s vodou

5/10 2017

Zvláštní cenu v letošním prvním ročníku soutěže Chytrá města pro budoucnost získaly koncem září za projekt Chytrý monitoring vodoměrů pro oblast vodního hospodářství Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK). Oceněn byl zejména významný přínos „chytrého“ monitoringu vodoměrů pro hospodaření s pitnou vodou.

Cena za přínos pro hospodaření s vodou

S historií zásobování Ostravy pitnou vodou se můžete seznámit v letos otevřené expozici Babylon v areálu úpravny vody v Nové Vsi. Foto: Lukáš Kaboň

Principem oceněného projektu OVAK je dálkový odečet vodoměrů pomocí speciálních vysílačů, který umožní spotřebiteli mít neustálý přehled o aktuální spotřebě vody. Systém je schopen také varovat spotřebitele formou e-mailu o nestandardním odběru, tedy pravděpodobnému úniku vody.

Vysílače jsou zatím instalovány na vodoměrech v městských částech Výškovice, Zábřeh, Hrabůvka, Dubina, Stará Bělá a Vítkovice, jako další přijdou na řadu městské obvody Poruba, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz. Vysílače jsou rozmísťovány v rámci přirozené obměny vodoměrů za novější typy, které jsou s touto technologií kompatibilní. Podmínkou služby je, že odběratel je klientem společnosti OVAK, to znamená má s ní uzavřenou Smlouvu o dodávce vody a o odvádění odpadních vod. Služba se netýká bytových vodoměrů.

Vyhlašovatelem soutěže Chytrá města pro budoucnost je Smart City Innovations Institut (SCII), nevládní nezisková organizace, jejímž cílem je mj. definovat trendy, propagovat tzv. smart city (chytré) projekty a podporovat obce, města a kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů v zájmu zlepšení kvality života lidí v České republice.

Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.