Cedule kolem Výškovického parku informují o přírodních úpravách okolí a novém parku

4/9 2020

Podpora biodiverzity, zvýšení retenčních schopností území, propojení mezi zastavěnou částí a přírodním rámcem okolí a doplnění o volnočasové aktivity pro děti i mládež, nejen to je záměrem projektu s názvem „Cesta vody a Park nad rybníkem“ v městské části Výškovice na hranici se Starou Bělou.

Cedule kolem Výškovického parku informují o přírodních úpravách okolí a novém parku

Kolem Výškovického potoka jsou nové informační cedule. Foto: MMO

Součástí záměru je také vytvoření naučné stezky o vodě a zpřístupnění úseku mezi bývalým rybníkem a částí vedle koliby, který je v současné době téměř neprostupný.

„Jedná se o drobné, citlivé úpravy údolní nivy podél potoka v lesoparku mezi Výškovicemi a Bělským lesem. Cílem je větší zpřístupnění území mlatovými a povalovými chodníčky a dřevěnými mostky. Upraveno bude například prostranství kolem kapličky s lesním pramenem, kterému se říká Starobělské lurdy. Odstraníme umělé haťování vodního toku a opravíme mostek. Na protějším svahu by měl vzniknout nenápadný altán k posezení. S přírodně blízkými úpravami budeme pokračovat dál kolem potoka a nově vzniklé křížové cesty. Nová naučná stezka o vodě nás zavede až k obytné zástavbě ve Výškovicích. Tam by měl vzniknout nový park s dětským hřištěm Vodní svět a workoutovým hřištěm," popisuje náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

V území vymezeném v současnosti ze severu cyklostezkou a obytnou zástavbou, Bělským lesem z východní strany, sídlištěm ze západu a pásmem lesa u pramene a kapličky Panny Marie Lurdské z jihu byly umístěny informační cedule, které popisují, co by v dané lokalitě mělo vzniknout. Samotný záměr je navržen šetrně k přírodnímu prostředí s minimálním narušením terénu a biotopů bez zásahu do přirozeného odtokového režimu území a přírodních břehů rybníku i potoka.

Součástí projektu „Cesta vody" je revitalizace přirozeně meandrující vodoteče a obnova bývalé soustavy vodních nádrží včetně studánek, citlivé zpřístupnění území sítí mlatových cestiček, chodníků a pěšin vedených okolními lesními porosty. Pěšiny budou v podmáčených a svažitých úsecích doplněny o přechody z povalových chodníků, v několika místech budou přes potok postaveny dřevěné mostky. V lokalitě přibydou dva dřevěné altány, posezení, molo nad rybníkem, a dvě vyhlídky.

Pomyslnou vstupní bránu do údolí výškovického potoka z přilehlého sídliště vytvoří nový „Park nad rybníkem". Vznikne výsadbou stromů a keřů, obnovou trávníku a založením trvalkových a keřových ploch. Park bude zpřístupněný cestami a chodníčky, které budou navazovat na naučnou stezku „Cesta vody". Vybaven bude lavičkami, posezením, drobnými zahradními stavbami, herními prvky, informačními tabulemi a osvětlením. Jeho součástí bude i pobytová louka pro relaxaci a odpočinek. Nad současným skateparkem vznikne nové workoutové a speciální dětské hřiště.

„Počítáme s vytvořením specifického dětského hřiště s vodními prvky v prostoru, který navazuje na areál u skateparku. Toto místo jsme zvolili z více důvodů. Nabízí se sklonitý terén, plocha přímo sousedí se zázemím s obsluhou, a také se nachází v blízkosti přírodních vodních společenstev a mokřadů současné vodoteče. Cílem je vytvořit atraktivní herní prostor, kde děti poznají na vlastní kůži, jak se voda chová, jakou má sílu," dodává náměstkyně Kateřina Šebestová.

V parku jsou umístěny dvě velké a sedm malých informačních cedulí. První velká cedule je nainstalována u studánky Panny Marie Lurdské, druhá pak v blízkosti Výškovic. Návštěvníci z nich získají informace o nejvýznamnějších úpravách parku a jejich součástí je také přehledná mapa řešeného území s označením míst, která projdou revitalizací. Na konkrétních místech plánovaných úprav jsou umístěny malé cedule, které obsahují ilustrační fotografie, jak bude konkrétní lokalita vypadat po ukončení projektu. Na všech cedulích je současně uveden QR kód, který návštěvníka přesměruje na webové stránky Fajnova, kde získá o projektu podrobnější informace.

Projektovou dokumentaci zpracovává krajinářský architekt Ivan Tachezy a bude dokončena ve druhé polovině příštího roku. Součástí předprojektové přípravy byla studie včetně dendrologického a hydrogeologického průzkumu. Samotná realizace proběhne v roce 2022.