Část Masarykova náměstí se může proměnit v oddychovou zónu a celoroční sportoviště

28/5 2019

Architekti Markéta a Ondřej Vysloužilovi představili návrhy, jak by mohla být využita plocha Masarykova náměstí se zelení. Vyšli z požadavků občanů na únorové besedě ve Staré aréně.

Část Masarykova náměstí se může proměnit v oddychovou zónu a celoroční sportoviště

Debata o využití Masarykova náměstí se konala v místě bývalé květinové síně. Foto: René Stejskal

Na Masarykově náměstí v prostoru bývalé květinové síně představili v pondělí 27. května ostravští architekti Markéta a Ondřej Vysloužilovi návrhy na dočasné využití plochy Masarykova náměstí, která má být v budoucnu zastavěna. Jedná se o proluku po domech zbořených koncem 60. let minulého století.

Na únorové veřejné debatě obyvatelé Ostravy navrhovali, co by si v daném místě přáli. „Předpokládáme, že archeologický průzkum a následná výstavba nezačne dříve než za pět let. Navrhujeme tedy dočasné řešení a vycházeli jsme z námětů občanů z únorové debaty,“ řekl architekt Ondřej Vysloužil. Lidé si přáli plochu pro relaxaci, hřiště, pódium pro koncerty, letní kino, prodejny, tržnici nebo kavárničky. Architekti navrhli tři varianty na využití tohoto prostoru, přičemž část plochy budou tvořit gastro kontejnery. „Ty mohou sloužit k podávání občerstvení, ale také jako malé prodejničky. K nim se jednoduše přivede voda a elektřina,“ vysvětloval architekt Vysloužil. Poté, co budou muset náměstí opustit, mohou sloužit na jiném místě jinému provozovateli. Součástí jednoho návrhu je i letní kino a plocha pro pořádání akcí, v zadní části vždy bude sportoviště, ať už jedno větší hřiště nebo dvě menší.     

Podle architektů budou tato hřiště složit celoročně a v zimě se jednoduchou úpravou dají proměnit v kluziště, které bude mít stejné rozměry jako tradiční kluziště, jež bylo na náměstí dosud.

V následné diskuzi se občané zajímali, zda Masarykovo náměstí není poddolované, kolik bude tato úprava stát a zda nevyjdou levněji současné akce s pískem a kluzištěm. Dozvěděli se, že u poddolování umístění lehkých kontejnerů není žádným problémem, že úpravy náměstí navrhované architekty jsou plánovány na přibližně pět let a budou stát 10 až 15 milionů korun. V této ceně je však pořízení kontejnerů, které po odstranění v budoucnu nepřijdou vniveč a budou sloužit na jiných místech.