Blíží se období zápisů do mateřských i základních škol

15/3 2024

Jako každý rok, také letos na jaře se opět konají zápisy dětí do mateřských i základních škol. Zatímco mateřinky pořádají zápisy většinou začátkem května, v případě ZŠ se konají v dubnu. Přesný termín stanovuje ředitel/ka školy. Rodiče (zákonní zástupci) mohou zapsat své dítě primárně do spádové školy, nebo do nespádové školy.

Blíží se období zápisů do mateřských i základních škol

Ilustrační foto Jiří Zerzoň

Mateřské školy

Na území statutárního města Ostravy se nachází 64 mateřských škol (z toho 18 pod základní školou), rozmístěných ve 20 z celkem 23 městských obvodů. Zápisy do nich proběhnou od 6. 5. do 7. 5. Některé z městských obvodů (MO) však mají skrze výjimku datum stanoveno jinak (Hošťálkovice, Lhotka, Martinov, Proskovice a Svinov – pouze 7. 5, Michálkovice jen 6. 5. a Moravská Ostrava a Přívoz i Petřkovice pořádají zápisy ve dnech 2. 5. až 3. 5.). Pustkovec, Třebovice a Nová Ves nezřizují mateřskou školu, a proto dětem s trvalým pobytem v těchto jmenovaných městských obvodech byl stanoven školský obvod následovně: Pustkovec a Třebovice – spadají do školského obvodu MŠ zřízených MO Poruba a děti s trvalým pobytem v městském obvodu Nová Ves – spadají do školského obvodu MŠ zřízených MO Mariánské Hory a Hulváky.

Dětí ve věku 3–5 let v Ostravě žije přibližně 8600. Z toho 2800 je pětiletých a je ve věku, kdy jejich předškolní vzdělávání nařizuje zákon.

Základní školy

V 18 městských obvodech se v Ostravě nachází 54 základních škol. Ředitelé se intenzivně připravují, aby zajistili co nejlepší podmínky pro hladký průběh zápisů. K těm budou rodiče s budoucími prvňáčky chodit mezi 1. 4. a 30. 4. 2024, vždy podle termínu konkrétní školy. Jednotlivé školy tyto termíny zveřejní na svých internetových stránkách.

Rodiče, případně zákonní zástupci, si kromě vyplněné žádosti k přijetí do prvního ročníku vezmou platný občanský průkaz, rodný list dítěte, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu. Pokud dítě dostalo v předchozím roce odklad, tak i rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Zápis do prvních tříd se letos bude týkat zhruba 3470 dětí. Jeho podoba sestává z formální a motivační části. Formální část zahrnuje předložení všech potřebných dokladů, část motivační pak představuje pohovor potenciálního prvňáčka s učitelem.

Náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová ubezpečuje, že je zbytečné, aby se dítě kvůli pohovoru stresovalo: „Učitelé rozhodně nebudou nikoho zkoušet. Půjde jen o povídání za účelem zjistit, jaká je motivace dítěte ve vztahu ke škole a jak vypadá jeho připravenost nastoupit školní docházku. Opravdu se není čeho obávat.“

Na webových stránkách základních škol a mateřských škol budou dostupné detailní informace k organizaci a průběhu zápisu, popřípadě další údaje.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy,

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

− poštou,

− osobním podáním ve škole

Žádost do MŠ je možno registrovat přes portál předškolního vzdělávání od 19. 4. 2024.


 Co by mělo dítě k zápisu do první třídy základní školy umět?

 • znát své jméno, příjmení, stejně tak jména rodičů a sourozenců
 • znát adresu, kde bydlí a také svoje datum narození.
 • zvládnout sebeobsluhu
 • být samostatné a schopné nějakou dobu udržet pozornost
 • důležitý je také správný úchop tužky, schopnost stříhat nůžkami a lepit
 • zvládnout nakreslit postavu člověka s detaily, dům, strom apod.
 • řeč by měla být bez větších nedostatků ve výslovnosti, dítě se snaží mluvit ve větách, dokáže vyjádřit myšlenku
 • rozlišit minulost, přítomnost a budoucnost, stejně tak jednotné a množné číslo.
 • rozlišit nahoře, dole, vedle, na, nad, před, pod, vedle, mezi, nahoře – dole, nízko – vysoko, první – poslední, daleko – blízko, dnes – včera, dřív - později atd
 • napočítat do 5, poznat geometrické tvary
 • seřadit 5 prvků podle velikosti
 • roztřídit předměty do skupin podle tvaru, barvy, velikosti…
 • odpovědět na otázku
 • poznat, co do skupiny nepatří
 • říci krátkou básničku
 • znát a používat základní společenská pravidla – pozdravit, poděkovat, omluvit se, poprosit…)