Asistenti přepravy se v ostravské MHD osvědčili

20/4 2019

Dopravní podnik Ostrava zavedl funkci asistentů přepravy před dvěma roky.  Za tu dobu zkontrolovali milion a čtvrt cestujících a z přepravy vyloučili přes sto tisíc osob. Jejich úkolem je také pomáhat cestujícím, především starším a hendikepovaným lidem a maminkám s kočárky.

Asistenti přepravy se v ostravské MHD osvědčili

Asistenti přepravy na zastávce Karolina. Foto: René Stejskal

Před dvěma lety zavedl Dopravní podnik Ostrava novou službu asistentů přepravy. Ti od té doby zkontrolovali přes padesát tisíc spojů a více než milion a čtvrt cestujících.  Problémové cestující vyloučili z přepravy.

„Mám velkou radost, že za dva roky fungování asistentů přepravy je zná a pozitivně vnímá už 80 procent našich cestujících,“ hodnotil působení asistentů generální ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys.  „Z našich statistik lze vyčíst, že z milionu a čtvrt zkontrolovaných cestujících je zhruba sto tisíc vyloučených z přepravy, jinými slovy každý dvanáctý cestující v uplynulých dvou letech vážným způsobem porušil naše přepravní podmínky, nejčastěji jízdou na černo.“ upřesnil Daniel Morys. I přes tento vysoký počet problémových cestujících nedošlo k závažnějším případům, kdy by tito cestující napadali asistenty. „Je to dáno hlavně tím, že je doprovází strážníci. Ale musím potvrdit, že asistenti přepravy mají pozitivní vliv na respektování revizorů. I když ti dávají pokuty a tím pádem tam vidím větší riziko napadení, počet konfliktů mezi revizory a černými pasažéry se snížil,“ potvrdil Daniel Morys.

Asistenti působí preventivně a znemožňujíc cestovat prostředky MHD lidem, kteří porušují přepravní podmínky, avšak také pomáhají cestujícím. Usnadňují nastupování a vystupování hendikepovaným osobám, starším lidem nebo maminkám s kočárky. Cestujícím také dokáží poradit ohledně spojů a přestupů.

Noční preventivní akce 

V noci ze čtvrtku 18. dubna na pátek 19. dubna proběhla další velká preventivní noční akce asistentů přepravy Dopravního podniku Ostrava. Akce byla zaměřena především na noční spoje vedoucí přes zastávku Stodolní směrem dále do ostatních částí města. Asistenti zkontrolovali 598 cestujících v 22 spojích. Z přepravy vyloučili 59 osob.

Asistenti přepravy systematicky kontrolovali všechny noční spoje od 21 hodin do třetí hodiny ranní v úsecích mezi zastávkami Důl Jindřich a Karolina. „Jde nám především o zvýšení bezpečí a pořádku v ostravské MHD. Cestující bez platné jízdenky jsou ve většině případů právě ti, kteří nejčastěji vyvolávají konflikty nebo se dopouštějí vandalismu. Úkolem asistentů přepravy není jen vyloučit černé pasažéry z přepravy. Jsou zde také pro ty cestující, kteří potřebují pomoci nebo poradit,“ vysvětlil Daniel Morys.

Během akce nedošlo k žádnému mimořádnému případu vyžadujícímu zásah policie. Podobnými akcemi dává Dopravní podnik Ostrava pravidelně najevo, že boj s černými pasažéry nevzdává a naopak přitvrzuje. Od začátku roku jsou asistenti přepravy pravidelně nasazování i v nočních spojích a stále častěji se budou opakovat akce ve spolupráci jak s policií a běžnou přepravní kontrolou.

V Ostravě působí 59 asistentů přepravy a této počet zůstane zachován. Dopravní podnik má také 40 revizorů.