Architekti změní okolí katedrály

19/4 2017

Achitektonicko-urbanistická soutěž na revitalizaci náměstí Msgre Šrámka v centru Ostravy právě odstartovala. Soutěžní návrhy na úpravu okolí katedrály Božského Spasitele s důrazem na úpravu předprostoru svatostánku musí být odevzdány do 1. června. Podmínky soutěže přiblížil primátor Tomáš Macura.

Architekti změní okolí katedrály

Architekti navrhnou úpravu prostoru u ostravské katedrály. Foto: Lukáš Kaboň

„Startuje v pořadí už třetí architektonická soutěž v letošním roce. Architekti mají příležitost navrhnout novou tvář další významné části centra města. S velkým očekáváním ve druhém červnovém týdnu osobně zasednu mezi porotci, abychom vybrali vítězný návrh,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Předmětem soutěže je řešení veřejného prostoru náměstí s detailním zaměřením na předprostor vstupu do katedrály Božského spasitele. Součástí návrhu bude také představa autorů na dotvoření prostoru okolí katedrály až po městský blok lemující Zámeckou ulici. V soutěžním zadání je nejen možnost řešení parkování s cílem zklidnit dopravu v této lokalitě, ale také hrubý odhad finanční náročnosti navrženého řešení. Podmínky soutěže stanoví, aby autoři respektovali nejen dlouhodobý záměr dostavby městského bloku vedle obchodního domu Horník a uvažovaný vjezd do podzemních podlaží pod plánovanou zástavbou pod Masarykovým náměstím, ale také provozní potřeby katedrály Božského Spasitele a Divadla Jiřího Myrona. Rekonstrukce divadla bude zahájena ještě v letošním roce a její součástí bude například kavárna s vchodem na náměstí.

Porota vyhodnotí soutěž 8. června, aby zastupitelstvo města mohlo rozhodnout o vítězném návrhu 21. června.

Soutěžní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách města pod bannerem architektonických soutěží.