Aktuální stav zamýšlené rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží Ostrava a jeho okolí

1/3 2024

V únoru uplynulo 49 let od otevření výpravní budovy Hlavního nádraží Ostrava, stavba je příkladem doznívání bruselského stylu v české architektuře. Objekt již poznamenal čas i dílčí zásahy, zmizely některé prvky a přibývaly vnitřní úpravy. Stejně tak postupně chátrá i předprostor hlavního železničního uzlu ve městě. 

Aktuální stav zamýšlené rekonstrukce a estetizace Hlavního nádraží Ostrava a jeho okolí

Hlavní nádraží počátkem 20. století. Foto: AMO

Na jeho proměnu proto město vypsalo v prosinci 2021 veřejnou zakázku. Jejím předmětem bylo zpracování studie, obsahující urbanistický návrh řešeného území s rozpracováním do úrovně investičního záměru. Do přípravy podmínek pro výběrové řízení se z důvodu zajištění kvality návrhů zapojil Městský ateliér prostorového plánování a architektury. Ve výběrovém řízení zvítězilo architektonické studio CASUA a AFRY CZ. V srpnu 2022 následovala debata s veřejností.

Pokud je mi známo, před vyhlášením této veřejné zakázky v průběhu roku 2021 zvažovalo minulé vedení města uspořádání architektonické soutěže. Soutěž mohla přinést ambiciózní návrh od světově proslulého architekta nebo architektonického studia, ze kterého by pak vzešla další ostravská ikonická stavba. Pravdou však také je, že v té době nebyl k dispozici dostatek relevantních dat a podkladů pro zadání architektonické soutěže, a proto tehdy minulé vedení města od takovéhoto zadání upustilo. V současnosti je informací o Hlavním nádraží Ostrava a jeho předprostoru více než dostatek, avšak ač se úvahy o architektonické soutěži znovu objevily a mají smysl, s ohledem na termíny dané rekonstrukcí celého ostravského uzlu, do kterého musí náležet i kýžené úpravy, je vhodnější jít cestou výběru architekta a projektanta na základě profesního přístupu, nikoliv podle nabídnuté ceny,“ uvedla náměstkyně ostravského primátora Hana Tichánková. „V opačném případě je zde reálné riziko odkladu této významné investice Správy železnic na neurčito,“ doplnila náměstkyně. 

Městský projekt proměny předprostoru zapadá do širšího kontextu uspořádání celého dopravního uzlu Hlavního vlakového nádraží Ostrava, do něhož je zapojeno několik svébytných aktérů. Ti mají jeden společný cíl – vytvořit pro cestující příjemné a funkční místo. Shodu na řešení město hledalo i se Správou železnic. V přípravě projektu města bylo a stále je důležitá synergie a souhra se zmíněnou velkou rekonstrukcí železničního uzlu.

Svou aktuální podobu získalo nádraží rekonstrukcí v roce 2013. Zakázku realizoval městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, výsledkem bylo zlepšení stavu prostředí, včetně zkvalitnění funkčního propojení s městskou hromadnou dopravou a doplněna byla také parkovací místa pro automobily. Nově byla vybudována rampa pro bezbariérový přístup k výpravní budově Českých drah, vznikl dispečink se zázemím pro řidiče a krytá zastávka. Proměny se dočkala také kašna a přibyla též zeleň. I přes tyto dílčí úpravy však nádraží z dlouhodobého hlediska kvalitně neplní svou funkci, a proto město přistoupilo k dalšímu plánování jeho generální rekonstrukce.